Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Äldre avhandlingar

Här hittar du en lista över äldre avhandlingar som inte finns i forskningsdatabasen

Vill du läsa en äldre avhandling, vänligen kontakta institutionen.

Alla våra avhandlingar hittar du här i forskningsdatabasen portal.research.lu.se/

 

Avhandlingar 1997 tillbaka till 1971

 • Cuesta, Marta Flowers to the Ocean: A Study of Everyday Practices, Rituals and Identity in Candomble (1997)
 • Carleheden, Mikael Det andra moderna. Om Jurgen Habermas och den samhällsteoretiska diskursen om det moderna (1996)
 • Cvetkova, Cveta Codes of Power. Deconstruction of Institutional Discourses (1996)
 • Sahlin, Ingrid På gränsen till bostad. Avvisning, utvisning, specialkontrakt (1996)
 • Pekkola, Sara Magical Flutes: Music Culture and Music Groups in a Changing Bolivia (1996)
 • Mulinari, Diana Mothetwork and politics in Revolutionary Nicaragua (1995)
 • Norell, Margareta & Törnqvist, Claes berättelser om ruset. Alkoholens mening för tjugoåringar (1995)
 • Toft-Madsen, Stig State, society and human rights in South Asia (1995)
 • Knoll, Thomas Not a Piece of Cake. Ambivalence about Female-Headed families (1995)
 • Rafnsdottir, Linda Kvinnofack eller integrering som strategi mot underordning. Diskussion kring kvinnliga fackföreningar på Island (1995)
 • Scocozza, Lone Forskning for livet den medicinske forskningsetiks forudsaetninger og praktiker. En sociologisk analyse (1994)
 • Nilsson, Jan-Olof Alva Myrdal en virvel i den moderna strömmen (1994)
 • Ericsson, Birgitta & Johansson, Britt-Marie Bostadsbyggandet i ide och praktik. Om kunskaper och föreställningar inom byggsektorn (1994)
 • Billing, Peter & Stigendal, Mikael Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den svenska modellen (1994)
 • Trondman, Mats Bilden av en klassresa. Sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskolan (1994)
 • Tjörvason, Saevar Demokratiskt deltagande och kognitiv socialisation (1993)
 • Lema, Antoine Africa Divided: The Creation of "Ethnic Groups (1993)
 • Sederblad, Per Arbetsorganisation och grupper. Studier av svenska industriföretag (1993)
 • Sverrison, Arni Evolutionary technical charge and flexible mechanization. Entrepreneurship and industrialization in Kenya and Zimbabwe (1993)
 • Andersson, Gunnar Leva för jobbet och jobba för livet. Om chefsfamiljers vardag och samlevnadsformer (1993)
 • Sjöström, Bengt Kliniken tar över dårskapen. Om den svenska psykiatrins framväxt (1992)
 • Kärfve, Eva Den stora ondskan i Valais. Den första häxförföljelsen i Europa (1992)
 • Ahanmisi, Osholayemi Strength in weakness. Bini women in affinal relations (1992)
 • Johansson, Thomas & Miegel, Fredrik Do the right thing. Lifestyle and identity in contemporary youth culture (1992)
 • Chylicki, Pawel Att upphöra med brott. Vägen ut ur den kriminella karriären (1992)
 • Edvardsson, Ingi R. Printing in action. General printing in Iceland and Sweden (1992)
 • Liedholm, Marianne Boinflytande och deltagande som fenomen och process (1992)
 • Due Billing, Yvonne Kön, ledelse, organisation. Kön, karriere, familj (1991)
 • Persson, Anders Maktutövningens interna dynamik. Samspel och motsättningar i skola och lönearbete (1991)
 • Israel, Lena Filmdramaturgi och vardagstänkande. En kunskapssociologisk studie (1991)
 • Morgall, Janine M. Developing technology assessment. A critical feminist approach (1991)
 • Sjökvist, Jan Medie, cognition and society. Towards a cognitive media theory (1991)
 • Andersson, Berit Att förstå drogmissbruk. Praktiken, situationen, processen (1991)
 • Orfali, Birgitta LÁdhesion au Front National. De la minorite aktive au mauvement social (1991)
 • Hyden, Anders Passage to India. An anthropological study of discipleship and transcendence in Bhagwan Movement (1991)
 • Due, Jesper & Steen-Madsen, Jorgen Man kan kun ga pa to ben: laererne mellem profession og fagforening : en sociologisk undersoegelse af Danmarks laererforenings medlemmer og tillidsrepraesentanter (1991)
 • Ekströmer, Melcher Buskar och fåglar. En socialantropologisk studie av Gorale, bergsfolket i södra Polen (1991)
 • Sjöberg, Katarina Mr. Ainu - cultural mobilization and the practice of ethnicity in a hierarchical culture(1991)
 • Hilte, Mats Droger och disciplin. En fallstudie av narkomanvård i Skåne (1990)
 • Gislason, Ingolfur Enter the bourgeoisie. Aspects of the formation and organisation of Icelandic employers 1894-1934 (1990)
 • Kodama, Katsuya Peace on the move: A Sociological survey on members of Swedish peace organizations (1990)
 • Böök, Ingmar Josef, samhällssjälen och AMS. En socialpsykologisk betraktelse (1990)
 • Schatz, Jaff The Generation: The Rise and Fall of the Generation of Jewish Communists of Poland (1990)
 • Wersäll, Britt-Louise Veckotidningsnovellen 1950-1975. En sociologisk analys (1989)
 • Davies, Karen Women and time. Weaving the strands of everyday life (1989)
 • Lundberg, Svante Flyktingskap. Latinamerikansk exil i Sverige och Västeuropa (1989)
 • Angelöw, Bo Att berövas sitt arbete (1989)
 • Binett, Barbro Mor och barn. En studie av samspel och tidiga relationsmönster hos mödrar och barn med olika familjebakgrund (1988)
 • Lindbladh, Eva Vardag och politik (1988)
 • Esseveld, Johanna Beyond silence. Middle-aged women in the 1970s (1988)
 • Jarlbro, Gunilla Familj, massmedier och politik (1988)
 • Granberg, Anders The dynamics of science-based technologies: Case studies and conceptualizations (1988)
 • Andersson, Stefan Det organiserade folknöjet. En studie kring de svenska folkparkerna 1890-1930-talet (1988)
 • De George, Barry Interpreting Crisis. A retrospective Analysis (1987)
 • Olofsson, Per-Olof Urfantasin och ordningen. Om begäret, det heliga och det moderna samhället (1987)
 • Håkansson, Per-Arne Längtan och livsform. Homosexuellas situation i ett heterosexuellt samhälle (1987)
 • Kayongo, Kabunda Reciprcity and interdependance: The raise and fall of the Kololo Empire in Southern Africa in the 19th century (1987)
 • Elsässer, Gertie Försvarsvilja och framtidstro (1987)
 • Naur, Maja Political Mobilization and Industry in Libya (1986)
 • Beronius, Mats Den disciplinära maktens organisering. Om makt och arbetsorganisation (1986)
 • Mbuende, Kaire Namibia, the broken shield: Anatomy of imperialism and revolution (1986)
 • Flodin, Bertil TV och yrkesförväntan. En longitudinell studie av ungdomars yrkessocialisation (1986)
 • Roos, Hans-Edvard Vandalism i storstad och glesbygd. Den registrerade skadegörelsebrottslighetens utbredning och förändring i Malmö och Arvika (1986)
 • Dahl, Göran Begär och kritik (1986)
 • Nilsson, Tommy Från kamratföreningar till facklig rörelse. De svenska tjänstemännens organisationsutveckling 1900-1980 (1986)
 • Demertzis, Nicolas Cultural Theory and Political Culture. New Directions and Proposals (1986)
 • Andersson, Christian Peasant or proletarian? Wage labour and peasant economy during industrialization. The Algerian experience (1985)
 • Schelin, Bo Den ojämlika idrotten. Om idrottsstratifiering, idrottspreferens och val av idrott (1985)
 • Dahlgren, Rune Unga arbetare. En sociologisk studie av 100 unga män i mellansvensk industrimiljö (1985)
 • Svensson, Lennart Arbetarkollektivet och facket en lokal kamp för företagsdemokrati (1984)
 • Gullberg, Anders Det fängslande planeringstänkandet och sökandet efter en verklighetsutväg (1984)
 • Spielman, Miriam If peace comes. The future expectations of Jewish and Arab Israeli children and youth (1984)
 • Brown, Charles The Goat is Mine, the Load is Yours. Morphogenic analysis of Bhotiya-Shauka (1984)
 • Heidegren, Carl-Göran Vetenskap och revolution. Hegels väg till visdom (1984)
 • Johnsson-Smaragdi, Ulla TV use in adolscence. A longitudinal study (1983)
 • Roe, Keith Massmedia and adolescens schooling: Conflict or co-existence (1983)
 • Arnman, Göran & Jönsson, Ingrid Segregering och svensk skola. En studie av utbildning, klass och boende (1983)
 • Kjellberg, Anders Facklig organisering i tolv länder (1983)
 • Petursson, Petur Church and social charge. A study of the secularization process in Iceland 1830-1930 (1983)
 • Gahrton, Per Riksdagen inifrån. En studie av parlamentarisk handfallenhet inför ett samhälle i kris (1983)
 • Åkerström, Malin Crooks and squares. Lifestyles of thieves and addicts in comparsion to conventional people (1983)
 • Fridjonsdottir, Katrin Vetenskap och politik. En kunskapssociologisk studie (1983)
 • Larsson, Stig Könshandeln. Om prostituerades villkor (1983)
 • Friberg, Brynte Framtidens värld i nuets föreställning. Elever och lärare vid folkhögskolor om samhällets utveckling (1982)
 • Ronnby, Alf Socialstaten. Till kritiken av socialteknokratin (1982)
 • Fryklund, Björn & Peterson, Tomas Populism och missnöjespartier i Norden. Studier av småborgerlig klassaktivitet (1981)
 • Månsson, Sven-Axel Könshandelns främjare och profitörer. Om förhållandet mellan hallik och prostituerad (1981)
 • Samuelsson, Gillis Dagens pensionär sekelskiftets barn. Åldrandeprocessen i ett individ och samhällsperspektiv (1981)
 • Arvidson, Peter Massmedias trovärdighet (1981)
 • Hedinsson, Elias Television, familj and society. The social orgins and effects of Adolescents TV use (1981)
 • Persson, Roy Jakt och jägare. Initiering och utövning. En kartläggning av jakten och jägarna i Skåne (1981)
 • Eyerman, Ron False consciousness and ideology in Marxist theory (1981)
 • Berner, Boel Teknikens värld. Teknisk förändring och ingenjörsarbete i svensk industri (1981)
 • Öberg, Jan Myter om vor sikkerhed, En kritik af dansk forsarspolitik i et utvikningsperspektiv (1981)
 • Gunnarsson, Lars Att förändra arbetsprocessen. Volvo i Olofström och svensk industrisociologi (1980)
 • Brante, Thomas Vetenskapens struktur och förändring (1980)
 • Callewaet, Staf & Nilsson, Bengt Skolklassen som socialt system. Lektionsanalyser I och II. Samhället, skolan och skolans inre arbete (1980)
 • Stankeiwicz, Richard Organization and effectivity of academic research grops (1980)
 • Nordström, Thomas Företagsdemokrati. Försök till teorikonstruktion (1980)
 • Fasth, Eva Aspekter på utlokalisering av högre utbildning (1980)
 • Pfister, Michael Hausfrauenarbeit und Entfremdung (1980)
 • Svenning, Conny & Svenning, Marianne Daghemmen, jämlikheten och klassamhället. En studie av skiktspecifik socialisation i det svenska samhället (1980)
 • Yildirim, Osman Marxs polarisation theory and class and class struggle in advanced industrial capitalist society (1979)
 • Öresjö, Eva Fritiden i bostadsplaneringen resurs eller räddningsplanka? (1979)
 • Sonesson, Inga Förskolebarn och TV (1979)
 • Olofsson, Gunnar Mellan klass och stat. Om arbetarrörelse, reformism och socialdemokrati (1979)
 • Jense, Göran The Swedish academic marketplace. The case of Science and Technology (1978)
 • Nilsson, Gert Oordning, ordning. Studier i kärlekens villkor (1978)
 • Bertilsson, Margareta Towards a social reconstruction of science theory. Peirces theory of Inquiry and Beyond (1978)
 • Blanche, Mordechal Alienation, socialism and selfmanagement (1977)
 • Järnegren, Anders & Ventura, Fosco Tre samhällens förändringshistoria. Exploatering av den fysiska miljön i historisk belysning (1977)
 • Dahlgren, Anita Två världar. Om skillnader mellan unga kvinnors och unga mäns verklighetssyn (1977)
 • Hvitfeldt, Håkan Verklighetsförträngning. En studie i massmediefunktioner (1977)
 • Wiberg, Håkan Visions of the future. A Cross-National servey (1977)
 • Furåker, Bengt Stat och arbetsmarknad. Studier i svensk rörlighetspolitik (1976)
 • Larsson, Jan Ungdom i industrin. En studie av arbetsanpassning mot bakrund av statusbalansteori och referensgruppsteori (1976)
 • Nordlund, Jan-Erik Mediaumgänge en explorativ studie (1976)
 • Djurfeldt, Göran & Lindberg, Staffan Behind poverty. The social formation in a Tamil village & Pills against poverty. A study of the introduktion of Western medicine in a Tamil village (1976)
 • Windahl, Sven Professionella kommunikatörer en explorativ studie (1975)
 • Chibogu, Ndidi The institutional processes of the approved schools in Southern Nigeria and Sweden. A comparative approach (1975)
 • Tellenbach, Sten The social structure of socialist society the Polish interpretation (1975)
 • Conlon, Paul The historical genesis and material basis of radial endogamy in rasist society (1974)
 • Sellerberg, Ann-Mari, Kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet. En sociologisk analys  av  kvinnornas underordnade position i arbetslivet (1973)
 • Eliasson, Rosmari Könsdifferenser i sexuellt beteende och attityder till sexualitet (1971)