Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bild på Shai Mulinari. Privat bild.

Shai Mulinari

Docent och Forskare

Bild på Shai Mulinari. Privat bild.

Sociologiska perspektiv på coronakrisen : Fyra sociologer om samhällets reaktion på covid-19

Författare

  • Erna Danielsson
  • Fredrik Liljeros
  • Shai Mulinari
  • Linda Soneryd

Summary, in English

Sociologisk Forskning bad fyra sociologer i Sverige att svara på några korta frågor om coronapandemin och vårt samhälles hantering av den.
Deras tidigare forskning har på olika sätt berört olika frågor såsom socialmedicin och medicinsk kunskapsproduktion, sociala nätverks betydelse för smittspridning, samhällets hantering av kriser och risker, genusaspekter av samhällskriser samt dynamiken mellan expertis, politiker och medborgare i beslutsfattande och debatter kring frågor där expertkunskap är centralt.
Utifrån svaren på frågorna redigerade tidskriftens redaktörer en sammanhängande text, som de fyra forskarna sedan kunde ändra och göra tillägg i. Resultatet är en gemensam text som påminner om ett samtal. Den slutliga texten färdigställdes den 8 april 2020.

De fyra medverkande forskarna är Erna Danielsson, docent i sociologi vid Mittuniversitetet och föreståndare för Risk and Crisis Research Centre (RCR), som forskar om samhällets krishantering vid såväl vardagskriser som större händelser och specifikt genus och krishantering; Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet, som genomförde sitt postdoktorprojekt på dåvarande Smittskyddsinstitutet tillsammans med nuvarande statsepidemiologen Anders Tegnell och i dag bedriver forskning om hur människors kontaktnätverk påverkar spridningsdynamik; Shai Mulinari, docent i sociologi vid Lunds universitet, som bedriver forskning om medicinsk kunskapsproduktion, läkemedelsindustrin, epidemiologi och folkhälsa; samt Linda Soneryd, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, som forskat om miljörelaterade risker och kriser samt om hur demokrati och deltagande förstås i anslutning till expertfrågor.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2020-04-08

Språk

Svenska

Sidor

67-76

Publikation/Tidskrift/Serie

Sociologisk Forskning

Volym

57

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Sveriges Sociologförbund

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0038-0342