Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kurslitteratur & kursplaner

AKTUELLA FÖR VÅRTERMINEN 2020
  • Försäkra dig om att dokumentet du får upp tillhör den avsedda kursen. Länkarna läggs upp manuellt och fel kan uppstå. Kontakta webbredaktor [at] soc [dot] lu [dot] se om du hittar avvikelser.
  • Aktuella litteraturlistor är tillgängliga senast en månad före kursstart.
  • Hittar du inte litteraturlistan eller kursplanen du söker finns samtliga tillgängliga här. Använd sökfunktionen i din webbläsare och skriv in kurskoden (t.ex. SANA14) som sökord.

Grundkurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Introduktion till pedagogik och lärande i arbetslivet, 15 hp (PEAB03)

Kursplan               Litteratur

Pedagogik: Samhälleliga förändringar ochpedagogiska praktiker i skola, utbildning och arbetsliv, 30 hp (PEDA14)

Kursplan               Litteratur

Pedagogik: Behovsanalys för kompetensutveckling - teori, metod och praktik, 15 hp (PEDB03)

Kursplan               Litteratur

Culture and Lifestyle in Sweden, 7.5 hp (SASA20)

Kursplan               Litteratur

 

Socialantropologi

Socialantropologi: Grundkurs, 30 hp (SANA14)

Kursplan               Litteratur

Social Anthropology and Contemporary Swedish Society, 7.5 hp (SASA23)

Kursplan               Litteratur

 

Sociologi

@ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA14)
Upphör efter vårterminen 2020

Kursplan               Litteratur

@ Sociologi inriktning socialpsykologi, distans, 30 hp (SOCA15)
Börjar höstterminen 2020

Kursplan               Litteratur

Sociologi: Grundkurs, 30 hp (SOCA20)

Kursplan              Litteratur

Sociologi: Global utvecklingssociologi och hållbarutveckling, 30 hp (SOCA26)

Kursplan              Litteratur

Socialpsykologi, Intro till studier av sociala interaktioner, 30 hp (SOCA30)

Kursplan              Litteratur

Sociologi: Kriminologi, 30 hp (SOCA74)

Kursplan              Litteratur

@ Organisationssociologi I, distans, 15 hp (SOCB50)

Kursplan              Litteratur

 

Fortsättningskurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Projektledning för beteendevetare, 15 hp (BVPL01)

Kursplan              Litteratur

Pedagogik: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB07)

Kursplan              Litteratur

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB15)

Kursplan              Litteratur

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet – metod och fältarbete, 15 hp (PEDB16)

Kursplan              Litteratur

Pedagogik: Organisation och ledarskap i ett utvecklingsperspektiv, 15 hp (PEDB33)

Kursplan              Litteratur

Pedagogik: Analys av pedagogiska processer i arbetslivet - metod och fältarbete, 15 hp (PEDB34)

Kursplan              Litteratur

 

Socialantropologi

Socialantropologi fortsättningskurs, 30hp (SANA25)

Kursplan              Litteratur

 

Sociologi

Sociologi: Ämnesfördjupning och grundläggande forskningsmetodik, 15 hp (PEAB06)

Kursplan              Litteratur

@ Sociologi: fortsättningskurs distans, 30 hp (SOCA05)
Upphör efter vårterminen 2020

Kursplan              Litteratur

@ Sociologi: fortsättningskurs distans, 30 hp (SOCA07)
Börjar höstterminen 2020

Kursplan              Litteratur

Sociologi fortsättningskurs, 30 hp (SOCA06)

Kursplan              Litteratur

Sociologi: Fortsättningskurs med inriktningsocialpsykologi och kultursociologi, 30 hp (SOCA09)

Kursplan              Litteratur (kommer senare)

Sociologi: Fortsättningskurs i kriminologi, 30 hp (SOCA83)

Kursplan              Litteratur

Sociologi: Projektarbete, 15 hp (SOCB22)

Kursplan              Litteratur

@ Organisationssociologi II, distans, 15 hp (SOCB51)

Kursplan              Litteratur

 

Kandidatkurser (grundnivå)

Pedagogik

Pedagogik: Kandidatkurs, 30 hp (PEDK01)

Kursplan              Litteratur

Pedagogik: Arbetslivspedagogik - kandidatkurs, 30 hp (PEDK21)

Kursplan              Litteratur

 

Socialantropologi

Socialantropologi kandidatkurs, 30 hp (SANK02)

Kursplan              Litteratur

 

Sociologi

Sociologi kandidatkurs, 30 hp (SOCK04)

Kursplan              Litteratur

@ Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 hp (SOCK05)
Upphör efter vårterminen 2020

Kursplan              Litteratur

@ Sociologi: Kandidatkurs, distans, 30 hp (SOCK07)
Börjar höstterminen 2020

Kursplan              Litteratur

Sociologi: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp (SOCK06)

Kursplan              Litteratur (gäller bara delkurs 3)

Masterkurser (avancerad nivå)

Kriminologi:

Theories, Perspectives and Concepts of Cultural Criminology, 15 hp (CCRN01)

Kursplan            Litteratur

Applied Cultural Criminology - Analysis,Organisation and Strategies, 15 hp (CCRN10)

Kursplan             Litteratur

 

Pedagogik

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (PEDM13)

Kursplan

Pedagogik: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (PEDM23)

Kursplan

Pedagogik: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (PEDM24)

Kursplan 

Pedagogik: Postindustriellt arbete och HRD, 15 hp (PEDN17)

Kursplan              Litteratur

 

Socialantropologi

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 30 hp (SANM03)

Kursplan

Socialantropologi: Examensarbete för masterexamen, 15 hp (SANM04)

Kursplan

Socialantropologi: Examensarbete för magisterexamen, 15 hp (SANM13)

Kursplan

Social Anthropology: Theory and Method Course, 15 hp (SANN03)

Kursplan              Litteratur

Ethnography in Social Science, 15 hp (SANN04)

Kursplan              LItteratur

Social Anthropology: Modern classics, 15 hp (SANN13)

Kursplan              Litteratur

 

Sociologi

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Magisterexamen, 15 hp (SOCM13)
Kursplan

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 15 hp (SOCM03)
Kursplan

Sociologi: Examensarbete i Sociologi för Masterexamen, 30 hp (SOCM04)
Kursplan

Sociology: Classical and Contemporary Theory, 15 hp (SOCN03)

Kursplan              Litteratur

Sociology: Modern classics, 15 hp (SOCN04)

Kursplan              Litteratur

Sociology: Methods and Social Analysis, 15 hp (SOCN06)

Kursplan              Litteratur

Postindustriellt arbete och human resource development, 15 hp (SOCN16)

Kursplan              Litteratur

Social Policy and Welfare Management,15 hp (SOCN17)

Kursplan              Litteratur

Sociologi: Praktik, 15 hp (SOCN18)

Kursplan              Litteratur

Sociologi: Praktik, 30 hp (SOCN19)

Kursplan              Litteratur

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten