Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Konsumtion av bekväma funktioner. Elanvändning i hushåll.

Författare

  • Anna-Lisa Lindén

Summary, in English

Gemensamt för både direkta och indirekta el-kunder är att de konsumerar en osynlig produkt, energi. Hushållen behöver inte vara intresserade av energi eller dess ursprungskälla, men väl de tjänster som energiföretagen kan bidra till att leverera. Man köper funktionen kall öl, varmt kaffe, rena kläder, ren kopp, lyssna på radio, se på TV, medan energiföretagen säljer den immateriella tjänsten och osynliga produkten energi. Mellan energiföretagets varuutbud och kundens konsumtion finns en osynlig zon där hushållens konsumtionsbeslut fattas utifrån komfort- och livsstilsvärderingar. Den energi man använder för olika funktioner i hushållet slutkonsumeras i användningsögonblicket. Produkter som slutkonsumeras vid användningen har inga automatiska påminnelsefunktioner om konsumtionsnivå. Kunden måste söka kunskap om energiprodukten via andra kanaler, vilket leder till att många energikonsumenter kan förbli okunniga om den egna energikonsumtionen. Hushållens medvetenhet om energiförbrukning eller möjligheter att energieffektivisera sin livsstil har svaga kopplingar till den egna energianvändningen.

I en undersökning visades att det finns samband mellan miljövärderingar och energivärderingar och hur man använder sin utrustning för matlagning och tvätt. Resultat från undersökningen, som omfattade 600 hushåll, presenteras när det gäller funktionsområdena Varm och ljus innemiljö, Hel och ren samt Mätt och belåten.

Avdelning/ar

  • Sociologi

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Konferensbidrag

Ämne

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

  • elanvändning
  • konsumtion
  • hushåll
  • sociologi
  • sociology

Conference name

EID-Energi, It, Design

Conference date

2006-01-17 - 2006-01-18

Status

Published

Projekt

  • Households and energy behaviour

Forskningsgrupp

  • Samhälle, utveckling och miljö