Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ingen förtjänar att dö – rapport om personer i kriminella miljöer i Malmö

Skuggor av människor på en trottoar. Foto: Jacob Zocherman.

Alla de intervjuade säger att de önskade sig ett annat liv och alla berättar att de ville hoppa av. Anna Hedlund, forskare i socialantropologi, har publicerat rapporten: "Ingen förtjänar att dö": En intervjustudie om hur individer i kriminella miljöer i Malmö ser på skjutvapenvåld och möjligheten att hoppa av.

Rapporten är en intervjustudie med personer i kriminella miljöer i Malmö och analyserar hur dessa personer själva ser på skjutvapenvåld och möjligheter att lämna en kriminell livsstil.

"Sluta Skjut"

I ett försök att reducera det grova våldet och skjutvapenvåld i kriminella grupperingar i Malmö startades Sluta Skjut år 2018. Projektet bygger på en amerikansk strategi som kallas för Group Violence Intervention (GVI).

I november 2020 presenterades en processutvärdering av Sluta Skjut i Malmö, som visade att projektgruppen har lyckats med implementeringen av arbetssättet, men att det är för tidigt att säga någonting om de långsiktiga effekterna.

Rapporten bygger på intervjuer med personer i den kriminella miljön

Rapporten beskriver att det behövs mer kunskap om de individer som befinner sig i kriminella miljöer och som är i riskzonen för att ta upp ett vapen och skjuta eller själva bli skjutna.

Studien är baserad på djupintervjuer med personer i Malmö som befinner sig i den kriminella miljön och kommit i kontakt med Sluta Skjut.

Hur förklarar dessa personer i Malmö skjutningar? Vad skulle kunna få dem att lägga ner sina vapen?

Syftet med studien är att beskriva hur den kriminella miljön i Malmö förklaras utifrån deras egna erfarenheter och hur de ser på möjligheter att hoppa av. Sådan kunskap är viktig för att kunna utveckla och förbättra de metoder som i dag används för att stoppa skjutvapenvåld.

Motstridiga känslor när det gäller motiv

Studien visar på intervjupersonernas motstridiga känslor när de pratar om vilka orsaker eller motiv som finns när det skjuts. Å ena sidan kan skjutningar vara ekonomiskt drivna, å andra sidan kan det handla om att säkra sin egen position, att få status. Grovt våld och skjutningar förklaras även vara kopplat till rädsla, hot, och oro. Man skjuter för att man upplever sig hotad eller rädd.

Intervjupersonerna säger också att det har blivit allt vanligare att vapen används av yngre killar och att våldet inom kriminella grupperingar i Malmö har trappats upp.

Sömnproblem och ångest vanligt

Ett tema som sticker ut i intervjuerna är psykisk ohälsa. Nästan alla berättar om sömnproblem, stress, och ångest. Samtliga intervjuade säger också att de önskade sig ett annat liv och berättar att de ville hoppa av.

De beskriver att det är svårt att lämna en kriminell miljö och att de är oroliga för hur det ska gå i framtiden om de hoppar av.

Hela rapporten i forskningsportalen

Läs hela rapporten i Lunds universitets forskningsportal portal.research.lu.se