Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lars Crusefalk avslutar sin doktorandresa och blir doktor i sociologi

En man i blå skjorta pratar med en blond kvinna

Den 11 maj avslutade Lars Crusefalk sina doktorandstudier med ett framgångsrikt försvar av sin avhandling "Financial journeys: Reasoning about debt and money among young adults in Sweden". Han är den 132:a doktoranden som fullföljt forskarstudier vid Sociologiska institutionen.

De svenska hushållen är bland de mest skuldsatta i EU. Bostadslån står för den största delen av skulderna, men annan kreditanvändning blir allt vanligare.

– Om man tittar på Sverige i dag finns det ett större tryck på att vara oberoende, göra rätt ekonomiska val och investera. Samtidigt gör konsumentkrediterna det möjligt att konsumera utan att ha pengar för det, säger Lars Crusefalk.

Hans avhandling fokuserar på unga vuxna, en av de ekonomiskt mest utsatta grupperna, och deras resonemang kring pengar, lån, investeringar och krediter. En del av studien fokuserade på hur de navigerar mellan de olika, ibland motstridiga, förväntningar som unga vuxna har på sin ekonomi.

– Denna avhandling innehåller många empiriska resultat och ger många teoretiska bidrag. kommenterade opponenten, docent Léna Pellandini-Simányi från Università della Svizzera italiana i Lugano, Schweiz.

 

Läs mer om Lars Crusefalks disputation på vår engelska webbplats.