Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Välkommen till doktorskapet Colm Flaherty

Colm Flaherty med sina handledare Charalambos Demetriou (vänster) och Bo Isenberg (höger). Foto: Theo Hagman-Rogowski
Colm Flaherty med sina handledare Charalambos Demetriou (vänster) och Bo Isenberg (höger). Foto: Theo Hagman-Rogowski

Torsdagen den 16 juni försvarade Colm Flaherty framgångsrikt sin avhandling "A Politics of Community: Identity, Stigma, and Meaning in the Extra-Parliamentary Left" och är nu doktor i sociologi.

Flaherty ägnade sina doktorandstudier åt att utforska förändrade former av politiskt deltagande i Sverige genom fältarbete bland utomparlamentariska vänstergrupper och organisationer med radikala vänsterliberala principer. Han fokuserade på en form av dagligt politiskt handlande där deltagarna skapar utrymmen där de känner intimitet, tillhörighet och där deras politiska identitet och livsstil erkänns medan de arbetar för att förändra samhället. Colm Flaherty kallar detta vardagliga politiska engagemang för ”a politics of community” och noterar att den utomparlamentariska vänstern använder sig av självsegregering och självstigmatisering för att skapa dessa gemensamma utrymmen.

A politics of community kan bedrivas genom spektakulära aktioner – strejker och motdemonstrationer mot nynazistiska och högerextrema grupper är bland den utomparlamentariska vänsterns favoriter – men framför allt genom dagliga rutiner som konsumtionsvanor och hobbys.

– Vi kan inte bara uppmärksamma deras spektakulära handlingar, som demonstrationer eller politiska kampanjer, har Colm Flaherty sagt om politics of community-koncept.

– Genom att fokusera på politiska aktörers vardag i Sverige kan vi inte bara förstå det politiska deltagandets föränderliga karaktär bättre, utan vi kan även bättre förstå det svenska samhällets strukturer och normerna inom den svenska politiska kulturen.

Colm Flaherty i samtal med professor Emma Engdahl.
Colm Flaherty i samtal med opponenten professor Emma Engdahl. Foto: Theo Hagman-Rogowski

Fokuset på vardagsrutiner uppstod gradvis under forskningsprojektets gång och är något han själv tycker borde funnits med från början.

– Jag borde ha fokuserat mer på vardagliga handlingar från början och tillbringat mer tid med människor utanför den politiska miljön för att utvidga observationen ännu mer", svarade Colm Flaherty opponenten Emma Engdahl, professor vid Karlstads universitet, på frågan vad han skulle gjort annorlunda.

Emma Engdahl uttryckte uppskattning för avhandlingen och att hon höll med om många av avhandlingens punkter. Examenskommittémedlemmen Håkan Thörn, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, var av samma åsikt.
– Det är en gedigen avhandling, både teoretiskt och empiriskt, sade han.

Colm Flaherty och sociologiprofessor Håkan Thörn i samtal.
Professor Håkan Thörn forskar bland annat om globalisering och sociala rörelser. Foto: Theo Hagman-Rogowski

Professor Adrienne Sörbom, Södertörns högskola och professor Ron Eyerman, Yale University, var också medlemmar av betygsnämnden som enhälligt godkände Colm Flahertys doktorsavhandling.