Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Governing Climate Change

Klintman, Mikael: Governing Climate Change (research programme 2013-2016), (PI: Johannes Stripple, Dept. of Political Science, LU), financed by Formas.

 

Klimatförändringen är en av vår tids mest komplexa frågor och rymmer inga enkla lösningar.  I utvecklingen mot ett kolsnålt samhälle är det viktigt att uppmärksamma den rika floran av nya former för samhällsstyrning vid sidan om skatter, subventioner, teknikstöd och annan reglering (tillstånd, förbud) när beslut fattas och strategier utformas för att möta klimatförändringarna. Det saknas dock kunskap om styrningen på dessa nya arenor i frånvaron av traditionell statlig styrning. Forskningprojektet Klimatpolitik och samhällsstyrning (ClimGovern) utvärderar systematiskt nya former av klimatpolitisk styrning avseende deras kapacitet att bidra till omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle.

Forskningen bedrivs i tre flervetenskapliga forskningsmoduler: Den första modulen kartlägger olika former för klimatstyrning mellan marknadsaktörer, civilsamhälle och den offentliga sektorn på olika nivåer. Den andra analyserar samhällsstyrningens kvalitet utifrån kriterierna legitimitet och effektivitet. Vi vill fånga hur pålitliga nya former och medel för klimatpolitisk styrning är (t.ex. att de är transparenta och upplevs som rättvisa) och om de leder till att utsläppen faktiskt minskar på ett kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Den tredje utforskar framtida klimatstrategier genom scenariobaserade analyser. Här vill vi förstå hur en övergripande omställning till ett kolsnålt samhälle kan åstadkommas och hur vi bäst kan hantera de effekter som klimatförändringarna ger upphov till.

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten