Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Malin Åkerström

Malin Åkerström

Professor emerita

Malin Åkerström

Den administrativa hållningen - En tidstypisk orientering bland samordnare i ungdomsvårdens projektvärld?

Författare

 • Malin Åkerström

Summary, in English

Organisatoriska former av en formaliserad, administrativ karaktär ter sig nästan ofrånkomliga i dagens ”projektvärld” (Sahlin, 1996, Sulkunen, 2007). Referensgrupper och arbetsgrupper utgör i allmänhet, en överbyggnad. Till denna hör också krav på dokumentation och planer: en vid variation av byråkratiska formulär. I det här utvärderade projektet, en vårdkedja inom ungdomsvården, karakteriserades även de mer verksamhetsnära aktiviteterna bland de anställda samordnarna, av en administrativ hållning. Det är denna hållning – som knappast var given i projektets ursprungliga ritningar – som undersökas. Orienteringen mot en byråkratisk och administrativ verklighet i form av möten, dokument, andra professionella, språkbruk mm. kan återspegla en generell tendens, då det inte enbart återfinns i detta rapporterade fall. Även andra forskare rapporterar en liknande ansatser bland de närbyråkrater de studerat: klienterna försvinner i en diskursiv skugga i det insamlade materialet.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2009

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Working paper

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • ungdomsvård
 • samordnare
 • socialtjänst
 • ungdomshem
 • administration
 • byråkrati
 • möten
 • dokument

Status

Unpublished

Forskningsgrupp

 • Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk