Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Praktik på PA-kandidatprogrammet

Observera: informationen på denna sida gäller det gamla PA-programmet

Läs istället om det nya programmet i Human Resourses på Lunds universitets centrala webbplats lu.se


Inom Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor ligger praktiken på termin 6.

Som PA-student har du möjlighet att göra praktik inom ditt program, både på kandidat- och masternivå. På denna sida kan du läsa mer om praktiken som ligger inom kandidatprogrammet, termin 6.

Inriktning psykologi eller sociologi

Om du har beteendevetenskaplig inriktning: psykologi eller sociologi heter kursen

Du söker praktikplats själv. Praktikperioden är 10 veckor, andra halvan av vårterminen.

Praktikplatsen ska godkännas av kursansvarig lärare och en praktikplan ska undertecknas av:

  1. dig själv,
  2. handledaren på praktikplatsen
  3. samt kursansvarig.

För att praktiken ska godkännas krävs att praktikplatsen bedöms vara en lämplig praktikplats inom personal- och arbetslivsområdet. Som student examineras du dels genom en lärjournal med beskrivningar och reflektioner av arbetsuppgifterna och lärandet under praktiken och dels genom genomförande och avrapportering av ett mindre specialprojekt.

Behörighet och ansökan

Förkunskapskraven för praktikkursen är att man måste vara antagen på PA-programmet samt ha minst 60 hp i avslutade kurser i psykologi eller sociologi inom programmet.

Kursen söks via www.antagning.se senast 15 oktober (till vårterminen).

Har du inriktning arbetsrätt?

Institutionen för handelsrätt kan nu erbjuda studenter i slutet av sin handelsrättsliga utbildning möjlighet att göra praktik under 10 eller 20 veckor.

Vi erbjuder två praktikkurser:

Praktikkurserna går samma perioder som våra andra kurser, med start i ; jan, mars, sep och nov + juni (under sommaren).

Du ordnar praktikplats på egen hand eller genom till exempel mycareer.lu.se.

Innan du kan registreras på en praktikkurs så måste Institutionen för handelsrätt godkänna din praktikplats och få veta vem din kontaktperson kommer att vara samt vilka arbetsuppgifter du kommer att förväntas delta i. Det är viktigt att du har en praktikplats där du får komma i kontakt med handelsrättslig (arbetsrättsliga, skatterättsliga, affärsjuridiska) problem.

Institutionen för handelsrätt vill senast en månad innan förväntad praktikstart ta emot undertecknat praktikavtal. Examinationen sker genom författandet av en skriftlig rapport som dels skall beskriva praktikens innehåll, dels utgöra en utredning av ett handelsrättslig problem du kommit i kontakt med under praktiken.

Behörighet och ansökan

Du söker praktikkurs genom mejl till sofia [dot] rosendahl [at] har [dot] lu [dot] se (sofia[dot]rosendahl[at]har[dot]lu[dot]se) senast en månad innan kursstart, OBS du söker inte på antagning.se.

För att uppfylla behörighetskraven måste du ha avslutade kurser i handelsrätt och/eller juridik på minst 60 högskolepoäng, inklusive 15 högskolepoäng på G I nivå (B-nivå) eller motsvarande kunskaper enligt prövning av examinator/kursansvarig.

Bra att veta

  • Om du registreras på en praktikkurs så är du försäkrad på din praktikplats genom universitetet (även om denna är utomlands) och du har möjlighet att uppbära CSN-medel.
  • Praktikkurserna är akademiska kurser som ger dig högskolepoäng, men som dock ej kan användas inom ramen för ditt huvudområde men väl som valfria poäng i din examen.