Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor

Nybörjarnivå-kandidatnivå, 180 hp, HT. Välj huvudämne: sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt
SGPEA, Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor, 180 högskolepoäng (PA-programmet)

Utbildningsprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) förbereder dig för självständigt arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer samt behörighet till studier på avancerad nivå.

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng, vilket motsvarar 3 års heltidsstudier på grundnivå. Kandidatprogrammet ger även behörighet till studier på avancerad nivå och Masterprogrammet i PA 120 hp.

Kunskaper för en föränderlig arbetsmarknad

Programmet ger dig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för ett självständigt kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt inom arbetslivets olika delområden. Du får också förmåga att hantera en föränderlig arbetsmarknad inom personal- och arbetslivsområdet samt att driva utveckling och förändring inom området.

Välj mellan fyra huvudämnen:

  • Programmet ger möjlighet till fördjupning inom ett av ämnena sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt samtidigt som bredden i utbildningen tillgodoses genom valfria kurser.
  • Programmet leder fram till en kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudämne/ huvudområde sociologi, pedagogik, psykologi eller handelsrätt (arbetsrätt).
  • Programmet förbereder även för studier på avancerad nivå i något av dessa ämnen.

 

Antagning till kandidatprogrammet sker en gång om året, på hösten. Sista ansökningsdatum är 15 april. Ansök via www.antagning.se

 

Utbildningsplan, kursplaner, litteratur och schema

Kursplaner, litteraturlistor och scheman hittar du under respektive termin, se Programstruktur översikt.

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten