Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor

Nybörjarnivå-kandidatnivå, 180 hp, HT. Välj huvudämne: sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt
Kandidatprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet)

Utbildningsprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor (PA-programmet) förbereder dig för självständigt arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer samt behörighet till studier på avancerad nivå.

Programmet leder till en Filosofie kandidatexamen om 180 högskolepoäng, vilket motsvarar 3 års heltidsstudier på grundnivå. Kandidatprogrammet ger även behörighet till studier på avancerad nivå och Masterprogrammet i PA 120 hp.

Kunskaper för en föränderlig arbetsmarknad

Programmet ger dig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för ett självständigt kritiskt och strategiskt arbete inom personalområdet i vid mening samt inom arbetslivets olika delområden. Du får också förmåga att hantera en föränderlig arbetsmarknad inom personal- och arbetslivsområdet samt att driva utveckling och förändring inom området.

Välj mellan fyra huvudämnen:

  • Programmet ger möjlighet till fördjupning inom ett av ämnena sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt samtidigt som bredden i utbildningen tillgodoses genom valfria kurser.
  • Programmet leder fram till en kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor med huvudämne/ huvudområde sociologi, pedagogik, psykologi eller handelsrätt (arbetsrätt).
  • Programmet förbereder även för studier på avancerad nivå i något av dessa ämnen.

 

Antagning till kandidatprogrammet sker en gång om året, på hösten. Sista ansökningsdatum är 15 april. Ansök via www.antagning.se

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten