Masterprogrammet PA

Avancerad nivå, 120 hp, Startar HT. Välj huvudområde: pedagogik, sociologi, psykologi eller arbetsrätt.

SAPAR, Masterprogram i personal- och arbetslivsfrågor, 120 högskolepoäng

Startar alltid under höstterminen. Sök därför till programmet under perioden 15 mars-15 april.

Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor (120 hp) är öppet för sökande med kandidatexamen i personal- och arbetslivsfrågor (eller motsvarande) och leder fram till en masterexamen i personal- och arbetslivsfrågor. Möjligheter till avgång på magisternivå finns.

Programmet består under första året dels av tematiska/tvärvetenskapliga, problembaserade kurser, dels av fakultetsgemensamma kurser i forskningsmetod och vetenskapsteori. Andra året utgörs av fördjupningskurs i det ämne som kandidatexamen tagits i, valbar kurs samt examensarbete.

Läs mer om utbildningens innehåll.


Behörighet och examen

För tillträde till programmet fordras kandidatexamen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor med huvudområde sociologi, pedagogik, psykologi eller arbetsrätt, eller motsvarande.

Tänk på att du måste ha fått ut din kandidatexamen för att vara behörig till masterprogrammet.

Ett bra tips är därför att ansöka om kandidatexamen så fort du fått godkänt på din sista kurs. Här kan du läsa allt om examen och hur man ansöker om den:

 

Ansökan

Ansökan till masterprogrammet görs en gång per år. Ansökan görs via www.antagning.se

Från och med läsåret 2014/2015 är sista ansökningsdag 15 april.

 

Att tenta på programmet

Som student på PA-programmet kommer du att gå kurser på olika institutioner och förfarandet kring examinationer (tentor) och praktiska detaljer runt detta kan variera. Information finns på respektive institutions hemsida.

Läs mer om examination här på Sociologens sidor om studieinformation.

 

Arbetsmarknaden för personalvetare

Läs mer om arbetsmarknaden för personalvetare på PA kandidatprogrammets sidor.