Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Plagiering och fusk

Plagiering innebär att man använder sig av en annan persons formuleringar utan att ange var man hämtat dessa. När någon annans text citeras ska texten omges av citattecken. Om en text eller en del av en text sammanfattas i en hemtentamen, uppsats eller i ett annat skriftligt arbete ska detta redogöras för klart och tydligt genom en referens. Om du är osäker på hur man anger referenser, kan du fråga din lärare hur man gör. Du kan också vända dig till biblioteket eller till Studieverkstaden för att få hjälp.  

Fusk är otillåtet och kan få påföljd för studenten (s.k. disciplinåtgärd t ex avstängning från studierna). Ett tydligt exempel på fusk är att använda icke tillåtna hjälpmedel vid en tentamen, t ex lappar eller otillåtna anteckningar. Det räcker att det är fråga om försök till fusk för att disciplinåtgärd skall kunna vidtas. Det räcker att ha lappar med sig till tentan med avsikt att använda dem som hjälp, oavsett om man sedan faktiskt använder lapparna eller inte, för att det ska betraktas som fusk.

Det betraktas även som fusk att hjälpa någon annan att fuska. Man kan alltså bli föremål för disciplinåtgärd om man låter någon annan kopiera ens egna svar. Som student har du ansvar för att du tar del av den information institutionen ger avseende vad som är och inte är tillåtet vid tentamen, uppsats etc. Observera att olika regler gäller vid olika institutioner och att en och samma institution kan ha olika regler på olika kursmoment. Det är ditt ansvar som student att ta del av vad som gäller i ett visst sammanhang.

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten