Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Klimat och Konsumtion. Tre fallstudier kring styrmedel och konsumentbeteende.

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Summary, in Swedish

I varje samhälle har konsumenter en avgörande roll för att klimatanpassade varor och tjänster köps, används och till sist källsorteras. En alldeles övervägande andel svenskar har under flera decennier visat sig vara i hög grad miljömedvetna. Klimatförändringar såsom global uppvärmning och ett växande ozonhål har varit bland de aspekter på klimatförändringar man oroat sig mest för. Kunskap om miljö och klimat finns hos många. Värderingar och attityder där man uttrycker oro och bekymmer är klart uttryckta. Däremot är det ett stort problem att veta hur och i vilken utsträckning man själv bör och kan förändra sitt beteende och sin livsstil för att bidra till minskad klimatpåverkan. Mellan attityder och beteende finns en rad hinder och omständigheter som gör att det man vet borde göras inte blir av trots att det finns styrmedel som vägleder konsumenter vid inköp och användning av produkter.I denna rapport sätts konsumenters roll för klimatsmart konsumtion i fokus. Styrmedel används av staten och myndigheter för att göra konsumenter uppmärksamma på och ta klimathänsyn i sin vardagliga konsumtion. De styrmedel, exempelvis miljöbilspremie, skrotningspremie, energiskatt, energi- och miljömärkning på produkter, som riktar sig till konsumenten när man köper in varor, använder dem och gör sig av med avfallet analyseras med avseende på hur väl de når målsättningar kring klimathänsyn. Analysen genomförs i tre fallstudier kring varor och tjänster med stor klimatpåverkan som används dagligen, att äta kött; att använda el och att resa med bil på fritiden.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2009

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Research Reports

Volym

2009:1

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Sociology, Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • konsumentbeteende
 • styrmedel
 • klimat
 • konsumtion
 • sociology
 • sociologi
 • energi
 • mat

Status

Published

Report number

2009:1

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7267-294-3