Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Anna-Lisa Linden. Foto.

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Porträtt Anna-Lisa Linden. Foto.

Ändrade rutiner. Hushåll, samhälle och avfallsproblem

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Redaktör

 • Per Wickenberg
 • Annika Nilsson
 • Marianne Steneroth Sillén

Summary, in English

I detta kapitel studeras något så oglamoröst som hur människor hanterar sitt hushållsavfall i vardagliga situationer, de problem växande sopberg leder till och hur samlade nationella och internationella processer leder till politiska beslut, målsättningar och åtgärder som för med sig att aktörer på skilda nivåer ända ner till den enskilda hushållsmedlemmen måste ändra sitt beteende och delta i samhälleliga nydaningsprocesser.

För att förstå hur politik, samhällstyrning, koordination och sammanlänkning av aktörer i samspelsprocesser och graden av effektivitet i slutresultaten behövs sociologisk forskning. Den nationella kretsloppmålsättningen handlar i slutändan om hur väl människor förstår, ställer sig positiva till och genomför sin sopsortering för att avfall skall kunna återvinnas i processer som så lite som möjligt skadar ekosystemen. På vägen från politik till återvinning har samtliga svenskar deltagit i skilda roller på skilda samhällsnivåer i minst en aktörsroll, nämligen när man som hushållsmedlem kastar sina sopor.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2004

Språk

Svenska

Sidor

362-381

Publikation/Tidskrift/Serie

Miljö och hållbar utveckling - samhällsvetenskapliga perspektiv från lundahorisont

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • sopsortering
 • hållbar utveckling
 • hushåll
 • avfall
 • sociology
 • miljö
 • sociologi

Status

Published

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-44-03143-2