Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Livsstil, miljö och miljöhandlingar - ett teoretiskt persepktiv

Författare

 • Anna-Lisa Lindén

Redaktör

 • Lars J Lundgren

Summary, in Swedish

Inom psykologi och sociologi har forskning kring människors livsstil sin bakgrund i klassiska forskningsfält. Ändå finner man att när man lämnar de inom ämnena klassiska beteendeområdena för livsstil saknas en helt täckande teoribildning. Klassiska teorier har dessutom i många fall blivit så väl kända även utanför forskarsamhället att de fått en mera allmän och ofta vag betydelse för att vara användbara som utgångspunkter för forskning. Precis så är det med både begreppet livsstil och teorier kring livsstil. Den teoretiska ramen måste preciseras på nytt för nya problem i en ny tid.Problemområdet för det här aktuella forskningsområdet är förhållandet mellan människors livsstil - miljö - miljöhandlingar. Vid en närmare granskning av de tre begreppen finner man att alla tre behöver precsieras och sättas in i ett större teoretiskt sammanhang för att bli användbara redskap i en empirisk analys.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

1992

Språk

Svenska

Sidor

65-80

Publikation/Tidskrift/Serie

Livsstil och miljö. På väg mot ett miljövänligt beteende?

Dokumenttyp

Del av eller Kapitel i bok

Förlag

Naturvårdsverket

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • livsstil
 • livsform
 • levnadssätt
 • sociologi
 • miljöhandlingar
 • sociology

Status

Published

Projekt

 • Utvägar

Forskningsgrupp

 • Ways Ahead/Utvägar

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-620-1122-7