Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anna-Lisa Lindén

Anna-Lisa Linden

Professor emerita

Anna-Lisa Lindén

Miljöpolitik och styrmedel. Två fallstudier: Kött och kläder

Författare

 • Annika Carlsson-Kanyama
 • Anna-Lisa Lindén
 • Erika Lundell

Summary, in Swedish

Många olika aktörer är på skilda sätt involverade under en produkts livscykel. Samhällets miljöpolitik syftar till hushållning med råvaror som resurser och att undvika eller minska negativ.Den första fallstudien behandlar kött och har sitt huvudsakliga fokus på miljöpolitikens styrmedel kring produktion och distribution, med utblick mot konsumtions- och avfallsfaserna. Livsmedelsprodukter har en lång historia i styrmedelstillämpning. De tidiga åtgärderna går mer än hundra år tillbaka i tiden och inriktar sig framför allt på säkra och hälsosamma produkter. Åtgärder kring miljö, både när det gäller produkter och djurhållning, kommer in i produktcykeln betydligt senare.Den andra fallstudien behandlar kläder. Även i denna fallstudie ligger fokus på produktion och distribution, men med några utblickar mot konsumtionsfasen. Klädprodukter kännetecknas av att tillverkningen alltmera flyttat utomlands. Nationell miljöpolitik får betydande svårigheter att påverka val av råvaror och kemikalier under produktionsprocessen. Samtidigt är kläder en produkt med tämligen kort användningstid. Moden och trender gör att kläder fort blir omoderna och kasseras. Produktionen har globaliserats medan konsumtion och avfallshantering är nationella.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2006

Språk

Svenska

Publikation/Tidskrift/Serie

Research Report

Volym

1

Dokumenttyp

Rapport

Förlag

Department of Sociology, Lund University

Ämne

 • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Nyckelord

 • styrmedel
 • sociology
 • sociologi
 • textil
 • kött
 • miljöpolitik
 • kläder
 • integrerad produktpolitik

Status

Published

Projekt

 • FLIPP-Furthering Life Cycle Considerations Through Integrated Product Policy

Report number

1

Forskningsgrupp

 • Samhälle, utveckling och miljö

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 91-7267-220-X