Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Anders Kjellberg medförfattare till omfattande bok om fackförbunden i EU-länderna

Anders Kjellberg på sitt kontor på Sociologiska institutionen. Foto 2019 av Theo Hagman Rogowski.

Den nyliberala agenda som dominerat EU under de senaste 40 åren har inneburit en svår utmaning för fackföreningarna som samtidigt tappat i organisatorisk styrka. Även i Sverige har andelen fackligt anslutna fallit, men bortser man från Island har Sverige fortfarande världsrekord i facklig anslutning. Nästan sju av tio anställda är fackmedlemmar.

Framsidan av boken Trade unions in the European Union

Under juni har det fackliga forskningsinstitutet European Trade Union Institute (Etui) i Bryssel och förlaget Peter Lang publicerat en open access-bok på nästan 1200 sidor om fackens ställning i de 27 EU-länderna: Trade unions in the European Union. Picking up the pieces of the neoliberal challenge.

Professor Anders Kjellberg har skrivit kapitlet om Sverige, ”Trade unions in Sweden: still high union density, but widening gaps by social category and national origin”. Den senare delen av titeln syftar på den växande skillnaden i facklig anslutning mellan tjänstemän och arbetare (tjänstemännen har numera en klart högre anslutningsgrad än arbetarna) och mellan inrikes och utrikes födda.

 

Anders Kjellbergs kapitel om fackförbunden i Sverige finns att ladda ner på Lunds universitets forskningsportal.

Boken går att ladda ner i dess helhet på peterlang.com.

De olika kapitlen kan laddas ned från Etuis webbplats.