Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Digitala arenor

En studie av ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar som spelar tv- och datorspel
Finansierat av Forskningsplattformen för Handikappvetenskap, inriktning Habilitering.

Projektet syftar till att identifiera hur tv- och datorspel samt angränsande digitala arenor kan förstärka respektive försvaga så kallad ”delaktighet” för personer med funktionsnedsättningar, det vill säga deras vardagliga samspel med aktörer som vanligtvis befinner sig utanför personens närmaste krets (eller engagemang i organisationer, institutioner eller kontexter av olika slag).

Projektets kunskapsvinster består i att ge större förståelse för de kulturella processer som tv- och datorspel kan medföra för unga människor med funktionsnedsättningar.

Forskare på projektet

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten