Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digitala arenor

En studie av ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar som spelar tv- och datorspel

Finansierat av Forskningsplattformen för Handikappvetenskap, inriktning Habilitering.

Projektet syftar till att identifiera hur tv- och datorspel samt angränsande digitala arenor kan förstärka respektive försvaga så kallad ”delaktighet” för personer med funktionsnedsättningar, det vill säga deras vardagliga samspel med aktörer som vanligtvis befinner sig utanför personens närmaste krets (eller engagemang i organisationer, institutioner eller kontexter av olika slag).

Projektets kunskapsvinster består i att ge större förståelse för de kulturella processer som tv- och datorspel kan medföra för unga människor med funktionsnedsättningar.

Forskare på projektet