Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Våldets förgrund och bakgrund

Analyser av våldsamma händelser och ”icke-våld” i statlig ungdomsvård

Finansierat av Statens institutionsstyrelse

Våldserfarenheter är relativt vanliga bland institutionsplacerade ungdomar och under institutionsvistelserna förekommer också våld.

Tidigare forskning anger ofta intagnas subkulturer eller ”koder” som en förklaring. Med forskarvärldens ökade uppmärksamhet av reflexiva ”göranden” av identiteter och kontexter har det blivit svårare att tala om koder och subkulturer på samma förtingligande sätt.

Detta projekt tar sig an frågan utifrån en mer uppdaterad ansats. Genom att studera våldets situation och dess vidare kontexter – dess förgrund och bakgrund – kan vi skaffa oss en mer lärorik bild av våldsamma händelser i institutionsmiljö. Projektet omfattar (1) fallbeskrivningar, (2) sekventiella och institutionella analyser, (3) återberättade icke-våldsmetoder.

Forskare på projektet