Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Våldets förgrund och bakgrund

Analyser av våldsamma händelser och ”icke-våld” i statlig ungdomsvård
Finansierat av Statens institutionsstyrelse

Våldserfarenheter är relativt vanliga bland institutionsplacerade ungdomar och under institutionsvistelserna förekommer också våld.

Tidigare forskning anger ofta intagnas subkulturer eller ”koder” som en förklaring. Med forskarvärldens ökade uppmärksamhet av reflexiva ”göranden” av identiteter och kontexter har det blivit svårare att tala om koder och subkulturer på samma förtingligande sätt.

Detta projekt tar sig an frågan utifrån en mer uppdaterad ansats. Genom att studera våldets situation och dess vidare kontexter – dess förgrund och bakgrund – kan vi skaffa oss en mer lärorik bild av våldsamma händelser i institutionsmiljö. Projektet omfattar (1) fallbeskrivningar, (2) sekventiella och institutionella analyser, (3) återberättade icke-våldsmetoder.

Sidansvarig:

Forskare på projektet

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten