Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Göran Djurfeldt

Seniorprofessor

Sociolog

Forskar om landsbygds- och jordbruksutveckling i Indien och i Afrika söder om Sahara

Pågående forskning och undervisning:

1) Avslutat en monografi om Indien i en bok med titeln: Agrarian structural transformation in India (utkommer på Routledge våren 2016)

2) Forskar tillsammans med kulturgeografer och agronomer om orsaker till den låga avkastningen i afrikanskt jordbruk. I detta projekt arbetar vi med nya metoder: flygfotografering och spektroskopi med drönare samt satellitdata. Målet är att kunna skilja på socio-politiska och andra förklaringar till låga skördar: klimat, jordmån, odlingsmetoder etc. Se längre text och länk i höger kolumn

Publikationer

Hämtat ur Lunds universitets publikationsdatabas

Foto på Göran Djurfeldt
E-post: goran [dot] djurfeldt [at] keg [dot] lu [dot] se

Professor

Sociologi

+46 70 609 11 96

+46 70 609 11 96

31

Projekt

  • Avslutat monografi om agrarutveckling och strukturell transformation i indiskt jordbruk med fokus på familjebruk pluriaktivitet. Boken har titeln 'Structural transformation and social change in India' och kommer snart på Routledge
  • Seniorrådgivare för Afrint project.
  • Projektledare för "Småbrukare och jordbruksutveckling i Afrika söder om Sahara: att kombinera gårds-, by- och geodata i en tvärvetenskapliga förklaring av skillnader i avkastning".

Socio-politiska och biofysiska förklaringar till de låga skördenivåerna i Afrika söder om Sahara

Skördenivåerna världen runt påstås ofta nivåer plana ut eller till och med sjunka samtidigt som skördarna kan variera stort inom och mellan regioner. För att möta efterfrågan från en ökande befolkning den stigande konsumtionen per capita som följer på ökat välstånd måste jordbruket höja produktionen och produktiviteten dramatiskt. Detta måste ske utan att äventyra den miljömässiga hållbarheten. Skillnaden mellan den skördenivå man skulle kunna uppnå på en plats genom att använda bästa möjliga produktionsmetoder och den nivå man verkligen uppnår kallas ofta ”skördegap”. Beräknade skördegap kan användas som ett mått på möjliga skördeökningar. Om orsakerna till gapen kan identifieras kan man utveckla effektiva insatser för att höja produktiviteten. Afrika söder om Sahara har stora problem med låga skördar. De afrikanska jordbrukssystemen och landskapen är komplexa vilket gör det svårare att undersöka orsakssambanden mellan produktionsfaktorer och skördenivå. Det övergripande målet för detta projekt är att integrera studier av biofysiska och socioekonomiska faktorer för att därigenom hitta förklaringar till skördegapen. Mer specifikt vill vi bestämma orsakerna till skördegap i olika skalor (bynivå, landskap, region) och i olika tidsperspektiv. Vidare kommer vi att analysera skördegapens fördelningsmässiga konsekvenser, d.v.s. hur påverkar skördegapen da fattiga och de som har det bättre ställt? Vilka är konsekvenserna för fördelningen av inkomster och livschanser i allmänhet av olika tekniker som kan användas för att intensifiera jordbruksproduktionen?

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten