Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling, brandskydd

Om något händer

Viktiga telefonnummer på Lunds Universitets medarbetarwebb

Hjärt- och lungräddning, HLR

Nedan finns de personer som har genomgått utbildning i HLR:

Våning 1
Caroline Spannel Brnelic, rum 118A

Våning 2
Marie Persson, rum 230
David Wästerfors, rum 202 A

Våning 3
Tova Höjdestrand, rum 303
Chris Mathieu, rum 322 B

Våning 4
Tullia Jack, rum 439
Vesa Lepännen, rum 418

Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling. Arbetet är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö för såväl studenter som för lärare och annan personal. För det beredande arbetet med både arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ansvarar ett gemensamt råd. I Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ingår:

  • Lotta Granbom, doktorand
  • Tullia Jack, doktorand
  • Åsa Lundqvist, prefekt
  • Magnus Karlsson, Soc
  • Carola Aili, Ped
  • Sofia Kvarnbo, studerande
  • Christian Landgren; TA
  • Vesa Leppänen, Soc, sammankallande
  • Marie Persson, TA
  • Magnus Ring, Soc

Arbetsmiljöplan

Brandskydd

I vår verksamhet bedriver vi ett aktiv brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi arbetar effektivt för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid brandtillbud. Brandskyddsansvarig vid institutionen är prefekten. Har du frågor eller synpunkter kontakta prefekt eller skyddsombud.

Egenkontroll av brandskyddet görs årligen i maj månad.

 

 

Läs mer om arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling på våra medarbetarsidor soc.lu.se/internt/

 

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten