Arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling, brandskydd

Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling

Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling. Arbetet är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö för såväl studenter som för lärare och annan personal. För det beredande arbetet med både arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ansvarar ett gemensamt råd. I Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling ingår:

  • Åsa Lundqvist, prefekt och sammankallande
  • Nina Gren, Socialantropologi
  • Fredrik Sandberg, Pedagogik
  • Magnus Ring, Sociologi
  • Lena Mårtensson, TA
  • Colm Flaherty, doktorand
  • Jakob Regnér, Studentrepresentant

Hjärt- och lungräddning, HLR

Följande person har genomgått utbildning och träning i L-ABC och HRL

Våning 1

Caroline Spannel Brnelic   rum 118B
Susanne Lindberg               rum 117B

Våning 2

Åsa Lundquist                      rum 243
David Wästerfors                 rum 202 A
Susanne Boethius              rum 214A
Veronica Burcar Alm            rum 220
Britt-Marie Rönn                   rum 218

Våning 3

Tova Höjdestrand               rum 303
Barbara Schulte                  rum 301
Chris Mathieu                     rum 322B

Våning 4

Vesa Lepännen                  rum 418
Britt-Marie Johansson       rum 416    
Mimmi Barmark                 rum 407   

Brandskydd

I vår verksamhet bedriver vi ett aktiv brandskyddsarbete där alla är delaktiga och har möjlighet att påverka. Vi arbetar effektivt för att förebygga brand och för att minska konsekvenserna vid brandtillbud. Brandskyddsansvarig vid institutionen är prefekten. Har du frågor eller synpunkter kontakta prefekt eller skyddsombud.

Egenkontroll av brandskyddet görs årligen i maj månad.

Om något händer

Viktiga telefonnummer på Lunds Universitets medarbetarwebb

 

Läs mer om arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling på våra medarbetarsidor soc.lu.se/internt/