Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt Sara Eldén. Foto: Emma Lord.

Sara Eldén

Docent | Universitetslektor | Studierektor för forskarutbildningen

Porträtt Sara Eldén. Foto: Emma Lord.

Forskningsetik : Vägval i samhällsvetenskapliga studier

Författare

 • Sara Eldén

Summary, in Swedish

”Och så måste du ha ett avsnitt om etik också …” Forskningsetiken blir alltför ofta en pliktskyldig och standardiserad deklaration om att man följer regler. Studenten som skriver uppsats intygar om sin moraliska förträfflighet, och forskaren som söker anslag eller prövar sin forskning i en etisk nämnd gör likadant. Etiken i forskningspraktiken, det vill säga alla de etiska dilemman som uppkommer när man genomför en studie, hamnar lätt i skymundan. Den här boken framhåller vikten av reflektion och diskussion om etik genom hela forskningsprocessen: från idé och problemformulering, till planering av forskningsprojektet, i fältarbetet, och vidare in i forskningsprojektets slutrapportering. Boken ger också en kort introduktion till forskningsetikens historiska utveckling och presenterar olika forskningsetiska perspektiv samt de etiska regler och riktlinjer som gäller för forskning i Sverige i dag.

Avdelning/ar

 • Sociologi

Publiceringsår

2020-10-07

Språk

Svenska

Dokumenttyp

Bok

Förlag

Studentlitteratur AB

Ämne

 • Ethics
 • Social Sciences Interdisciplinary

Nyckelord

 • Forskningsetik
 • Samhällsvetenskap
 • Forskningsprocess
 • Etikprövningslagen
 • Studentundantaget
 • Kvalitativ metod
 • Etnografi

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

 • ISBN: 9789144120621