Termin 3

Inom Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor finns praktikkursen på termin 3 under den valfria perioden (period 2). Om du läser inriktning handelsrätt kan praktik göras under period 1 denna termin.

Period 1: Välj kurs i ditt ämne (15 hp)

15 högskolepoäng inom den inriktning du valt

 

Period 2: Valfri kurs eller praktik, 15 hp

Praktikkurs (inrikning beteendevetenskap) eller fördjupningskurs, välj beroende på ditt huvudämne:

 

  • Handelsrätt: Kollektiv arbetsrätt (HARP21)
    Kursplan