Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Din studiemiljö

Studentinflytande, rättigheter och likabehandling

Student i orange tröja studerar vid fönster med ryggen mot kameran.

Alla studenter på Lunds universitet har rätt till en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen som även ger både studenter och personal rätt att påverka sin arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö är en förutsättning för att du ska kunna trivas som student och för att du ska kunna uppnå goda studieresultat.
Exempel på frågor som ingår i arbetsmiljön är:

  • Psykosocial miljö – till exempel stress, trakasserier, trivsel och arbetsmetoder
  • Fysisk miljö – till exempel ventilation, belysning, buller och standard på lokaler
  • Datormiljö – till exempel antalet datorer, ergonomiska sittplatser, störande ljud

Studiemiljö och arbetsmiljö

Din studiemiljö är alltså även din arbetsmiljö. Vi på Sociologiska institutionen arbetar aktivt med frågor som rör arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling för såväl studenter som för lärare och annan personal. Prefekten eller motsvarande är ansvarig för arbetsmiljön på institutionen.

Läs mer om hur vi arbetar med arbetsmiljö här på institutionen.

Läs mer om Studie- och arbetsmiljö på Lunds universitets centrala webbplats.

Studentombudet hjälper dig att påverka din arbetsmiljö

För att kunna bevaka och påverka arbetsmiljön till det bättre finns studentskyddsombudet. Ibland kan studenter bli orättvist eller kränkande behandlade av universitetet eller av dess anställda. Vid sådana situationer finns Studentombudet till din hjälp. På studentombudet.se hittar du mer information om vilken hjälp du kan få.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM)

På Sociologiska institutionen arbetar Rådet för arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.

Stöd för studenter med funktionsnedsättning

Att ha en funktionsnedsättning, som till exempel en synskada, dyslexi eller adhd är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet!

Läs mer om Pedagogiskt stödlu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/pedagogiskt-stod

Trakasserier och sexuella trakasserier

Lunds universitet accepterar inte trakasserier och sexuella trakasserier. På Lunds universitets centrala webbplats www.lu.se finns information om vad du kan göra om du som student skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende.

HBTQ-nätverk för studenter

HBTQ-gruppen inom P6 finns på 4:e våningen i AF-borgen i Lund

Rättighetslistan

Dina rättigheter och skyldigheter som student regleras både av universitetsbeslut och av lagar och förordningar. Rättighetslistan (PDF) för Lunds universitets studenter innehåller rättigheter och skyldigheter som har att göra med behörighet och urval, studiemiljö, kursplaner och schema, prov och examination, examensarbeten och kursvärdering.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter som student på Lunds universitets centrala webbplats.

Studentföreningar

Studentföreningen PiL
PiL står för Personalvetare i Lund och är en förening av och för studenter i Lund som läser PA-programmet eller kurser med inriktning mot personalfrågor. Varje vår anordnas arbetsmarknadsdagen PILA med föreläsningar, cv-granskning och möjlighet att nätverka med arbetsgivare. Webbplats: personalvetareilund.se

KUF Kriminologernas universitetsförening
KUF vill göra studierna inom kriminologiprogrammet roligare och lättare genom att erbjuda sina medlemmar bland annat olika sociala aktiviteter, spännande gästföreläsningar och information om studier och framtida arbetsliv. Webbplats: kuflund.se

Beteendevetare i Lund
BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla som läser på Lunds universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram, BVP. BiL arbetar med att utbildningen ska hålla god kvalité, få en naturlig koppling till arbetslivet och ordnar olika sociala aktiviter. Webbplats: beteendevetareilund.se

Fler studentföreningar på Lunds universitet
lu.se/studera/livet-som-student/studentliv-engagera-dig/studentforeningar

Klagomål på din utbildning

Har du ett klagomål rörande din utbildning på grund- eller avancerad nivå? Samhällsvetenskapliga fakulteten har tillsammans med Samhällsvetarkåren tagit fram ett dokument som ska hjälpa dig som student att veta vart du bör vända dig.

Riktlinjer vid klagomål på utbildning (pdf, 2,63 MB, nytt fönster)      

Samhällsvetarkåren

Som student vid Rättssociologiska institutionen företräds du av Samhällsvetarkåren. Kåren har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen vid universitetet, dels genom studeranderepresentation i styrelser och nämnder och dels genom att bedriva utbildningsbevakning i syfte att göra medlemmarnas utbildningar så bra som möjligt.

I kårens uppgift ingår också att hjälpa dig som är medlem med olika typer av problem. Det kan handla om kurser som inte håller måttet, opedagogiska lärare, olika former av trakasserier eller brist på datorer och grupprum, för att ta några exempel. Om du har stött på något problem som du vill ha hjälp med, känner dig orättvist behandlad eller har åsikter och idéer om hur något skulle kunna förbättras, så tveka inte att höra av dig till kåren.

Samhällsvetarkårens webbplats

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten