Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Familj, migration och välfärd (FAMIV)

Familje- och genusrelationer, migration och välfärdsfrågor

I vår forskningsmiljö arbetar vi med sociologiska analyser av familje- och genusrelationer, migration och välfärdsfrågor. Vi studerar bland annat migranters utsatthet och erfarenheter i skilda delar av världen, nya och föränderliga omsorgsrelationer i den svenska välfärdsstaten, betydelsen av dolda funktionshinder i arbetslivet, demografiska utmaningar för familjer i Kina, samt framväxten och betydelsen av olika arbetsmarknads- och familjepolitiska reformer i Sverige.

Vi arbetar framförallt med olika former av kvalitativa metoder, t.ex. etnografi, dokumentanalys och livshistoriska intervjuer, liksom med innovativ metodutveckling och metodologi (minnesarbete och dagboks- och teckningsintervjuer). Teoretiskt har vi olika ansatser, men vi förenas i vårt intresse av social ojämlikhet och stratifiering, inte minst så som det formulerats inom feministiska, queera och postkoloniala studier.

Anslag

 • "Intergenerational care in Sweden: A Study of Relationships, Commitments, and Practices of Care in Everyday Family Life” - Sara Eldén, Terese Anving, Linn Alenius (VR, 2019-2022)
 • "Parenting strategies around children's education in urban China, South Korea and Singapore: A comparative ethnographic study”- Kristina Göransson, Lisa Eklund & Yoonhee Kang (RJ, 2019-2021)
 • "Precariousness at Work: Women Employees in Nordic Companies Outsourced to China, India, and Vietnam” - Helle Rydström, Catarina Kinnvall, Lisa Eklund & Maria Tonini (VR, 2018-2021)
 • "Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar" (Care for children in an era of private market services: A study of nannies, children and parents) RJ 2014-2017 (Sara Eldén and Terese Anving)
 • "Föräldrastödets politik: utveckling, former och aktörer" (The Politics of Parenting Support. Development, Forms and Actors) Forte, 2014-2016 (Åsa Lundqvist and Lisa Eklund)

Senaste publikationerna

 • Abdelhady, Dalia, Gren, Nina and Joormann, Martin (eds) (2020), Refugees and the Violence of Welfare Bureaucracies in Northern Europe, Manchester University Press.
 • Eldén, S. and Anving, T. (2019) 'Nanny care in Sweden: The inequalities of everyday doings of care', Journal of European Social Policy 29(5): 614– 626.
 • Eldén, Sara & Anving, Terese (2019). Nanny families. Practices of care by nannies, au pairs, parents and children in Sweden. Bristol: Bristol University Press.
 • Eldén, S. (2019) 'Varför familj? Praktiker, ojämlikheter och sociologisk analys', i Alsarve, J & Löfmark, E (red.) Samhälle i förhandling: Villkor, processer, konsekvenser. Örebro: Örebro University Press
 • Yang, X., Wang, S., & Eklund, L. (2020). Reacting to social discrimination? Men's individual and social risk behaviors in the context of a male marriage squeeze in rural China. Social Science and Medicine, 246, [112729]. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.112729
 • Eklund L, Lundqvist Å. (2020). Governing as peers: Reluctant experts and competent parents in the Swedish welfare state. Lien social et Politiques.
  Attané, I., Eklund, L., Merli, G. M., et al (2019). Understanding Bachelorhood in Poverty-stricken and High Sex Ratio Settings: An Exploratory Study in Rural Shaanxi, China. China Quarterly, 240, 990-1017. https://doi.org/10.1017/S0305741019000390