Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Familj, migration och välfärd (FAMIV)

Familje- och genusrelationer, migration och välfärdsfrågor

I vår forskningsmiljö arbetar vi med sociologiska analyser av familje- och genusrelationer, migration och välfärdsfrågor. Vi studerar bland annat migranters utsatthet och erfarenheter i skilda delar av världen, nya och föränderliga omsorgsrelationer i den svenska välfärdsstaten, betydelsen av dolda funktionshinder i arbetslivet, demografiska utmaningar för familjer i Kina, samt framväxten och betydelsen av olika arbetsmarknads- och familjepolitiska reformer i Sverige.

Vi arbetar framförallt med olika former av kvalitativa metoder, t.ex. etnografi, dokumentanalys och livshistoriska intervjuer, liksom med innovativ metodutveckling och metodologi (minnesarbete och dagboks- och teckningsintervjuer). Teoretiskt har vi olika ansatser, men vi förenas i vårt intresse av social ojämlikhet och stratifiering, inte minst så som det formulerats inom feministiska, queera och postkoloniala studier.

 

Anslag

  • Sara Eldén: Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar, RJ 2014-2017 (med Terese Anving)
    Care for children in an era of private market services: A study of nannies, children and parents
  • Åsa Lundqvist: Föräldrastödets politik: utveckling, former och aktörer, Forte, 2014-2016 (med Lisa Eklund)
    The Politics of Parenting Support. Development, Forms and Actors

 

Relaterad utbildning

Klass, kön och etnicitet (30hp) (SOCA45)

På denna kurs introduceras studenterna till grundläggande sociologisk teori, sociologiska begrepp och metoder för att analysera social stratifiering, makt och ojämlikhet i relation till kön, klass och etnicitet.

 

Klass, kön och etnicitet (7,5hp), delkurs på Sociologi: Fortsättningskurs (SOCA04)

I den här kursen fördjupas analysen av social ojämlikhet men fortfarande med utgångspunkt kön, klass och etnicitet. Kursen utgår från olika för sociologin centrala teman, som till exempel arbete, familj/intimitet, och kropp och identitet.

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten