Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Dåtid, nutid, framtid: en utforskande studie av unga vuxnas preventivmedelsarbete i Sverige

Detta forskningsprojekt handlar om unga vuxnas (mellan 18-25 år) erfarenheter av preventivmetoder. Syftet med forskningsprojektet är att utöka vår förståelse för vad det innebär att vara preventivmedelsanvändare. I projektet utgår jag från begreppet preventivmedelsarbete (contraceptive work) och undersöker hur detta arbete stratifieras och konstrueras i samverkan med kön och andra maktordningar bland unga i Sverige. Genom detta projekt vill jag skapa ett nytt teoretiskt ramverk för att förstå preventivmedelsanvändningens olika dimensioner och bidra med en intersektionell analys av preventivmedelsarbete som praktik. Den överhängande avsikten med min forskning är att bidra till dekonstruktionen av vårt nuvarande preventivmedelssystem och jobba för ett jämlikare och rättvisare reproduktivt landskap.

Delta i studie om preventivmetoder

VI SOM GENOMFÖR STUDIEN

Marie Larsson (Doktorand & forskare)
Sara Eldén (Handledare)
Veronika Burcar Alm (Handledare)

Projektet genomförs vid Sociologiska Institutionen på Lunds universitet. Etikprövningsmyndigheten har godkänt projektet (EPN beslut 2019/4135).

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten