Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

En utforskande studie av unga vuxnas preventivmedelsarbete i Sverige

 

Olika preventivmedel. Foto: unsplash

Detta forskningsprojekt handlar om utforska unga vuxnas erfarenheter av preventivmetoder. Syftet med studien är att öka förståelsen för vad det innebär att använda preventivmetoder bland unga vuxna i Sverige. Studien bygger på kvalitativa djupintervjuer med unga kvinnor, män och ickebinära personer mellan 18 och 29 år med någon form av erfarenhet av att använda preventivmetoder. I projektet utgår jag från begreppet ”contraceptive work” (preventivmetodssarbete), vilket jag definierar som att ansvara för att planera, utföra och förhandla kring användning av preventivmetoder i vardagen. Jag undersöker hur detta arbete stratifieras och formas i samverkan med kön, könsidentitet, sexualitet och andra maktordningar. Genom detta projekt vill jag skapa ett nytt teoretiskt ramverk för att förstå preventivmedelsanvändningens olika dimensioner och bidra med en intersektionell analys av preventivmedelsarbete som praktik. Syftet med detta forskningsprojekt är att utöka vår förståelse för vad det innebär att vara preventivmedelsanvändare, nyansera och bredda narrativen kring preventivmetodsanvändning och jobba för att stärka allas reproduktiva och sexuella rättigheter och hälsa.

VI SOM GENOMFÖR STUDIEN

Marie Larsson (Doktorand & forskare)
Carl-Göran Heidegren (Handledare)
Veronika Burcar Alm (Handledare)

Projektet genomförs vid Sociologiska Institutionen på Lunds universitet. Etikprövningsmyndigheten har godkänt projektet (EPN beslut 2019/4135).