Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avdelningen för sociologi

Sociologiska institutionen har tre ämnen under samma tak. Sociologi är ett av dem.
Sociologi är en beteendevetenskap som studerar alltifrån människors möten i vardagen till samhällsförändringar och globala frågor.

 

Sociologiska institutionen gula byggnaden.

Inom sociologi studeras sociala processer och samhälleliga strukturer.

På mikronivån analyseras samspelet mellan individer i grupper och i olika former av organisationer.

Till makronivån hör studiet av globala strukturer och processer, liksom dessas inverkan på nationella och lokala sammanhang. Centralt för det sociologiska perspektivet är att man, på såväl makro- som mikronivå, söker beskriva och förklara relationer och företeelser i en social kontext.

 

 

Utbildning i sociologi

Som student hos oss lär du dig att se världen med nya ögon. Du lär dig att undersöka och utreda, att analysera, att kritiskt granska, och att ta fram underlag för beslutsfattande och för att kunna gå in i ett förändringsarbete.

Inom sociologin kan du studera social ojämlikhet, makt- och könsrelationer, etniska konflikter, ungdomskulturer, identitet, brottslighet och mycket, mycket annat.

Utbildning i ämnet sociologi finns på alla nivåer från grundkurs till avancerad nivå. Du kan även läsa masterprogram hos oss med sociologi som huvudområde.

Se en översikt av institutionens alla kurser och program uppdelade ämnesvis på sidan Utbildning.

 

Lista med medarbetare

Forskande personal och lärare

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten