Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avdelningen för sociologi

Sociologi på Sociologiska institutionen vid Lunds universitet.

Sociologi handlar om hur vi människor tillsammans formar samhället vi lever i. Sociologi handlar också om hur samhället formar våra livsvillkor och våra värderingar.

 

Sociologiska institutionen gula byggnaden.

Sociologi lär oss om det sociala

Sociologi utgår från att människan är en social varelse som blir till i mötet med andra. Ursprungligen betyder ordet sociologi läran om det sociala.

Ojämlikhet och makt, socialisering och identitet, individualisering och globalisering är några av de centrala teman som ryms inom sociologin.

Det mänskliga samspel som sociologin innebär kan studeras på olika nivåer, så kallat mikro- och makronivå. På mikronivå kan de minsta detaljerna i ett telefonsamtal studeras medan på makronivå kan relationer mellan stater och organisationer och globala kulturella strömningar analyseras. 

Sociologi handlar om hur vi människor, i samspel med varandra, bidrar till att forma det samhälle vi lever i. Sociologi handlar också om hur detta samhälle i sin tur formar våra livsvillkor, värderingar och handlingsutrymme.

Förstå samhället för att kunna förändra

Inom sociologin analyseras aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering, migration och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner.

En ökad förståelse är ofta nödvändig för att kunna påbörja en förändringsprocess.

Forskning och utbildning hand i hand

På Sociologiska institutionen finns en stark etnografisk tradition och ett levande intresse för att komma nära de människor som studeras och i detalj analysera deras berättelser, handlingar, texter och institutioner.

Studiemiljön är unik genom att den samlar experter inom bland annat kultursociologi, socialantropologi, familjepolitik, kriminologi och arbetsmarknaden. Experter som dagligen använder och utvecklar forskningsfrontens nya teorier och metoder. Det ger en god grund för handledning av originella uppsatser.

Sociologer är ofta efterfrågade på arbetsmarknaden, inte minst på grund av sina breda och djupa metodkunskaper.

Utbildning i sociologi

Som student hos oss lär du dig att undersöka och utreda, att analysera och att kritiskt granska. Du får lära dig att ta fram underlag för beslutsfattande och för att kunna gå in i ett förändringsarbete.

Inom sociologin kommer du bland annat studera social ojämlikhet, makt- och könsrelationer, etniska konflikter, ungdomskulturer, identitet, brottslighet och mycket annat.

Utbildning i ämnet sociologi finns på alla nivåer från grundkurs till avancerad nivå. Du kan även läsa kandidat- eller masterprogram i sociologi eller med sociologi som huvudområde.

Se en översikt av institutionens alla kurser och program uppdelade ämnesvis på sidan Utbildning.