Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Avdelningen för sociologi

Sociologi på Sociologiska institutionen vid Lunds universitet.

Sociologi handlar om hur vi människor, i samspel med varandra, bidrar till att forma det samhälle vi lever i. Sociologi handlar också om hur detta samhälle i sin tur formar våra livsvillkor, värderingar och handlingsutrymme.

 

Sociologiska institutionen gula byggnaden.

Läran om det sociala

Sociologi betyder ursprungligen läran om det sociala, och ämnet utgår ifrån att människan är en social varelse som blir till i mötet med andra. 

Centrala teman inom sociologin är bland annat ojämlikhet och makt, socialisering och identitet, individualisering och globalisering.

Mänskligt samspel kan studeras på olika nivåer och i sociologin studeras de minsta detaljerna i ett telefonsamtal, men även globala kulturella strömningar. Allt från intima relationer mellan två personer till relationer mellan stater och organisationer.

Vad är sociologi? Om samhället och samtiden, om hur vi lever och varför vi lever som vi gör..

Förstå samhället för att kunna förändra

Inom sociologin analyseras aktuella och viktiga samhälleliga utmaningar som sociala orättvisor, miljö och klimat, globalisering, migration och psykisk ohälsa utifrån dess sociala dimensioner.

En ökad förståelse är ofta nödvändig för att kunna påbörja en förändringsprocess.

Forskning och utbildning hand i hand

På Sociologiska institutionen finns en stark etnografisk tradition och ett levande intresse för att komma nära de människor som studeras och i detalj analysera deras berättelser, handlingar, texter och institutioner.

Studiemiljön är unik genom att den samlar experter inom bland annat kultursociologi, socialantropologi, familjepolitik, kriminologi och arbetsmarknaden. Experter som dagligen använder och utvecklar forskningsfrontens nya teorier och metoder. Det ger en god grund för handledning av originella uppsatser.

Sociologer är ofta efterfrågade på arbetsmarknaden, inte minst på grund av sina breda och djupa metodkunskaper.

Utbildning i sociologi

Som student hos oss lär du dig att se världen med nya ögon. Du lär dig att undersöka och utreda, att analysera och kritiskt granska; och att ta fram underlag för beslutsfattande och för att kunna gå in i ett förändringsarbete.

Inom sociologin kommer du bland annat studera social ojämlikhet, makt- och könsrelationer, etniska konflikter, ungdomskulturer, identitet, brottslighet och mycket annat.

Utbildning i ämnet sociologi finns på alla nivåer från grundkurs till avancerad nivå. Du kan även läsa kandidat- eller masterprogram i sociologi eller med sociologi som huvudområde.

Se en översikt av institutionens alla kurser och program uppdelade ämnesvis på sidan Utbildning.