Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan

Sociologiska institutionens samarbete med det omgivande samhället

I Lunds universitets strategiska plan har samverkan en viktig roll. Sociologiska institutionen har en lång tradition av nära samarbete med det omgivande samhället. På dessa samverkanssidor hittar du aktuella exempel där vi på Sociologen samverkar med olika aktörer ute i samhället både inom utbildning och inom forskning.

Tillsammans med institutionens samverkansråd utvecklas gemensamma insatser på kandidatprogrammen i sociologi och socialantropologi. På de båda kandidatprogrammen är samverkan med organisationer och myndigheter en integrerad del av utbildningen. Studenterna ska under sin utbildning tränas i ett tillämpat arbetssätt i samverkan med externa aktörer.

Vår samverkan med Landskrona Foto

Landskrona Foto och Sociologiska institutionen har samverkat sedan 2015 i syfte att stärka både fotografins ställning samt forskningen om foto i Sverige.
Kontakt: Britt-Marie Johansson, Christer Lindberg, Chris Mathieu.

Den 5-6 April 2019 anordnade Sociologiska institutionen i samverkan med Landskrona Foto en tvärvetenskaplig konferens Photography and / as knowledge på Tyghuset i Landskrona. Syftet med konferensen var att bygga ett nordiskt nätverk av forskare, arkivarier och konstnärer om den fotografiska bilden. Direkt efter konferensen öppnades utställningen Pierre Bourdieu: In Algeria. Testimonies of Uprooting, i Tyghuset i Landskrona.

Fotoutställningen, som anordnades av Sociologiska institutionen tillsammans med Landskrona Foto visade ett axplock av foto som Pierre Bourdieu tog i Algeriet under åren 1957-61 och skildrade den sociala omvandling som skedde under dessa år i det Algeriska samhället. Under tiden utställningen pågick anordnade vi fem kvällssamtal på teman som anslöt till Pierre Bourdieus forskningsarbete: Krig och social omvandling, Socialt arv och ungdomars kulturengagemang, Eliterna och En skola i kris.

Sociologiska institutionen och Landskrona Foto planerar en ny gemensam konferens i Landskrona i september 2021 och kommer att lägga ut information om denna kommande konferens här i början på 2021.

Kontakt: Britt-Marie Johansson, Chris Mathieu

Gemensamt bedrev vi under 2018 och 2019 projektet Rädda bildminnet med syfte att utveckla metoder, principer och modeller för inventering, gallring, utveckling, bevarande och tillgängliggörande av fotografiska samlingar.

Att identifiera skånska fotosamlingar på olika institutioner och organisationer i länet var också ett mål.

Inom detta projekt bedrev vi även en Advanced Study Group vid Pufendorf institutet: The roles of photography in academic research and communication.

Kontakt: Alison Gerber


Vår samverkan med Kulturförvaltningen, Region Skåne

Sociologiska institutionen har tillsammans med Kulturförvaltningen på Region Skåne identifierat ett antal samverkansområden. De handlar om angelägna undersökningsområden och forskningsfrågor, men även om former för kvalificerade studentinsatser.

Inom samverkansavtalet bedrivs olika projekt med särskilda avtal där projektets mål, syften, genomförande och finansiering tydligt formuleras.

Sociologiska institutionen fick i uppdrag av Region Skånes kulturnämnd att analysera den stora mängd data som "Folkhälsorapport barn och unga i Skåne 2016" genererade. Kulturnämnden har därmed fått tillgång till ett unikt kunskapsmaterial i rapporten Kultur och välbefinnande hos skolungdomar i Skåne: en fördjupad analys av Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016. De har även fått olika förslag på utformning av en framtida enkät om samband mellan barns och ungas kultur- och mediavanor, livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa.

Läs mer om rapporten Kultur och välbefinnande hos skolungdomar i Skåne.

Med detta underlag har Region Skånes kulturnämnd 2020 valt att fokusera på barn och unga med funktionsnedsättning, för utvecklingsområdet kultur: barn och unga.

Kulturnämnden vill medvetandegöra och kunskapsstärka kommuner och kulturliv angående barn och unga med funktionsnedsättning och deras dubbla rättigheter. Därför kommer Region Skåne att samverka med Länsstyrelsen och även arbeta strategiskt för att stärka kommunala kulturverksamheter i barnrättsfrågor.

  • Kontakt på Sociologiska institutionen: Chris Mathieu
  • Kontakt på Kulturförvaltningen, Region Skåne: Camilla Sjöstrand, Utvecklare Barn och unga. Camilla [dot] Sjostrand [at] skane [dot] se (Camilla[dot]Sjostrand[at]skane[dot]se)

Fler projekt med Kulturförvaltningen


Vår samverkan med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Sociologiska institutionen och Malmö stad bedriver samverkan sedan augusti 2014 genom en tillsatt halvtidstjänst på Strategiska avdelningen, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Malmö stad.

Samverkansområden

  • Utveckla former för kvalificerade studentinsatser, t ex uppsatsarbeten och praktikplatser
  • Utbyte av utbildning och kompetensutveckling
  • Föreläsningar och liknande insatser för genomförs för varandra

Kontakt: Agneta Mallén

Samverkansrådet vid Sociologiska institutionen

Syftet med samverkansrådet är att få en mer kontinuerlig dialog mellan våra olika organisationer, för att fördjupa och bredda våra idéer och tankar kring hur vi kan skapa konstruktiva, innovativa och spännande samarbeten.

I Sociologiska institutionens samverkansråd ingår:

  • Kommunkontoret, Lunds kommun
  • Kulturförvaltningen, Region Skåne
  • Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Skåne
  • Strategisk avdelning Arbetsmarknads- och socialförvaltning, Malmö Stad
  • Lokalpolisområde syd