Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Forskarutbildning

Socialantropologi, pedagogik och sociologi

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års studier (240 högskolepoäng) på heltid. Studier kan bedrivas på deltid, minst halvtid, och omfattar då maximalt 8 år. Doktoranden har också rätt men inte skyldighet att avlägga licentiatexamen (120 högskolepoäng) som en etapp i forskarutbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den som före 1 juli 2007 uppfyller kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildningen, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

 

Ansök till forskarutbildningen

Sociologiska institutionen utlyser inte doktorandtjänster på regelbunden basis. Vid utlysning hittar du information på Lunds universitets sida Lediga anställningar.

 

Mycket mer information om forskarstudier

Är du intresserad av att doktorera i något av våra ämnen? Få mer information på sidorna om Forskarstudier under fliken Forskning.

Sidansvarig:

Student blickar mot forskarutbildningen.

Studierektor för forskarutbildningen

David Wästerfors
E-post: david [dot] wasterfors [at] soc [dot] lu [dot] se
Tel:+46 46 222 82 03

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten