Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

"Föga troligt att Sverige är det enda landet där vetenskapen trumfar politiken"

I artikeln ”Sociologiska perspektiv på coronakrisen” publicerad av Sociologisk forskning, svarar bland andra Shai Mulinari på frågor om sociologins nytta vid kriser, varför länder agerat olika för att bemöta pandemin och vilken betydelse det har att forskare fått stort inflytande på regeringens beslutsfattande.
Bild på Shai Mulinari
Shai Mulinari

Sociologins kanske viktigaste uppgift under coronapandemin är att belysa ojämlikhet, konflikter, makt och ideologi, faktorer som lätt försvinner i offentliga diskurser när konsensus blir stark, skriver Shai Mulinari, docent i sociologi vid Lunds universitet. Han forskar om medicinsk kunskapsproduktion, läkemedelsindustrin, epidemiologi och folkhälsa och har nyligen genomfört en studie om vaccineringen mot svininfluensan 2009. Enligt honom var det förväntat att olika länder skulle reagera olika på coronakrisen.

”Många svenskar vill säkert gärna tro att Sveriges agerande är mer vetenskapligt grundat, snarare än politiskt grundat, men det är inte alls säkert att så är fallet. Det förefaller föga troligt att Sverige är det enda landet där vetenskapen trumfar politiken. Min uppfattning är snarare att detta är en fråga om hur skilda vetenskapliga expertbaserade bedömningar förmedlas genom organisatoriska och institutionella praktiker och blir till beslut och regleringar.

Studier av vaccinationsstrategier i Europa under pandemin 2009 visade exempelvis att många länder faktiskt följde sina respektive experter och myndigheters råd men att dessa råd kunde skilja sig kraftigt åt mellan länderna. Till exempel rekommenderade den svenska pandemigruppen att Sverige skulle genomföra massvaccination – ett råd som den svenska regeringen följde. Danska experter och myndigheter rekommenderade däremot inte massvaccination – ett råd som den danska regeringen också följde. i båda fallen menade experter och myndigheterna att rekommendationerna var helt igenom vetenskapligt, snarare än politiskt, grundade. Man gjorde helt enkelt olika bedömningar i ett osäkert läge,” skriver Shai Mulinari.

 

Läs hela artikeln här.

Läs mer om Shai Mulinaris forskning på hans personliga sida.

Senaste nyheter

2020-05-26

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen
2020-05-15

Samverkan mellan gränspoliser undersöks i bästa doktorsavhandlingen

Samverkan mellan gränspoliser undersöks i bästa doktorsavhandlingen
2020-05-12

"Föga troligt att Sverige är det enda landet där vetenskapen trumfar politiken"

"Föga troligt att Sverige är det enda landet där vetenskapen trumfar politiken"
2020-04-30

Lund lockar flest kriminologiintresserade studenter

Lund lockar flest kriminologiintresserade studenter
2020-04-20

Upplevelser av polisen bland ungdomar från etniska minoriteter

Upplevelser av polisen bland ungdomar från etniska minoriteter

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten