Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Gränsöverskridande polisarbete bygger på förtroende

För att kunna bekämpa gränsöverskridande brottslighet krävs förtroende och personliga kontakter mellan gränspoliser från olika länder. Gemenskap är avgörande för ett lyckat samarbete, konstaterar Sophia Yakhlef från Lunds universitet i en ny avhandling.
Bild på polis vid svenska gränsen.
Foto: News Øresund - Johan Wessman (CC BY 3.0)

Hon har studerat gränspolisens samarbete i Östersjön som under 2014-2015 genomförde ett samverkansprojekt – Turnstone – med underrättelsepoliser, gränspoliser och kustbevakare från Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Initiativet till projektet kom från gränspolisen i Stockholm, som under lång tid sett att det varit svårt att jobba framgångsrikt utan ett bättre samarbete med kollegor i andra länder.

– Det finns officiella kanaler, men gränsöverskridande brottslighet kräver snabb respons och då fungerar den formella vägen ibland dåligt, säger Sophia Yakhlef.

Spaningar ute i fält

Under två år har Sophia Yakhlef varit med på möten och spaningar ute i fält på hamnar och flygplatser i Östersjöområdet för att studera hur samarbetet utvecklades. Framför allt har arbetet varit fokuserat på de så kallade power weeks, där deltagare från olika myndigheter och länder träffades för att intensivt arbeta med pågående fall och dela information om gränsöverskridande brottslighet, som exempelvis droger eller bilstölder.

– Studien visar att det enda sättet att bygga förtroende och därmed en fungerande samverkan mellan gränspoliser var möjligt om deltagarna faktiskt träffades i verkligheten och lärde känna varandra bättre. De flesta av dem hade tidigare erfarenhet av samarbete genom mail och telefonsamtal, men detta fungerar inte alls på samma sätt som personlig kontakt, säger Sophia Yakhlef.

Värdet av vardagliga interaktioner

Hon har fokuserat på att studera och analysera de interaktioner som skett när gränspoliserna har träffats, och hur stor skillnad dessa personliga möten ger jämfört att försöka följa officiella överenskommelser.

– Det handlar inte bara om själva arbetet, utan även om värdet av vardagliga interaktioner, som skämt och berättelser som bidrog till att skapa en förtroendefull arbetsmiljö. Det är avgörande för att man ska kunna lita på varandra.

De är medvetna om den stereotypa bilden av dem som hårdkokta brottsbekämpare

Samtidigt är samarbetet sårbart, eftersom det bygger på personliga kontakter. Slutar någon och det kommer in nya, så krävs nya processer för att bygga förtroende på nytt.

Poliserna pratade också mycket om identitet och likheter som också förde dem samman.

– De är medvetna om den stereotypa bilden av dem som hårdkokta brottsbekämpare och de skojade mycket om James Bond-komplex och lockelsen i att jaga skurkar. Samtidigt hade alla liknande orsaker till varför de sökt sig till jobbet och att de i någon mening trots allt sökte spänning. Det gällde både män och kvinnor, även om det är en mansdominerad bransch, säger Sophia Yakhlef.

Sophia Yakhlef

Bild på Sophia Yakhlef.

Fakta

Sophia Yakhlefs avhandling "United agents: community of practice within border policing in the Baltic Sea area" handlar om ett samverkansprojekt mellan gränsmyndigheter i Östersjöområdet som pågick mellan 2014 och 2015. Syftet med projektet var att förhindra och öka kunskapen om gränsöverskridande brottslighet och migrationsströmmar i Östersjöområdet, samt att förbättra samverkan mellan polis och gränsmyndigheter i regionen. Studien baseras på intervjuer och observationer under projektets aktiviteter. Forskaren lägger fokus på gemenskapspraktik (community of practice) och uppmärksammar de gemenskapsbyggande processer som pågick under projektet.

Läs avhandlingen här

Senaste nyheter

2019-05-24

Patientorganisationer riskerar sin trovärdighet när läkemedelsföretag står för notan

Patientorganisationer riskerar sin trovärdighet när läkemedelsföretag står för notan
2019-05-16

Studentföreningen Doxa invigde med övervakningskapitalism

Studentföreningen Doxa invigde med övervakningskapitalism
2019-05-10

Matthias Abelin har disputerat

Matthias Abelin har disputerat
2019-04-30

Humoristisk lek med etniska stereotyper kan skapa sociala band

Humoristisk lek med etniska stereotyper kan skapa sociala band
2019-04-26

Mona Hemmaty har disputerat

Mona Hemmaty har disputerat

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten