Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Var vill du jobba? Testa dina föreställningar om svensk och europeisk arbetsmarknad!

Hur framgångsrikt är Sverige när det gäller innovationer? Hur bra är vi på att integrera utrikes födda? Och hur ser det ut i Storbritannien och Spanien?
Forskare lanserar ett interaktivt verktyg där du kan testa dina hypoteser om europeisk arbetsmarknad. Illustration: Catrin Jakobsson
Forskare lanserar ett interaktivt verktyg där du kan testa dina hypoteser om europeisk arbetsmarknad. Illustration: Catrin Jakobsson

Ett forskningsprojekt om den europeiska arbetsmarknadens integration, arbetskvalité och sysselsättning lanserar här en interaktiv karta (http://tools.quinne.eu/quinnemap/) där du själv kan gå in och testa dina hypoteser.

I projektet tittar ett 20-tal forskare på de bakomliggande orsakerna till samspelet mellan innovation, sysselsättning och arbetskvalité. Slutsatserna kommer att presenteras våren 2018.

Projektet som går under namnet QuInnE - Quality of jobs and innovation and employment outcomes - är treårigt och inkluderar ca 25 forskare från Sverige, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Ungern och Spanien. Sammanlagt har projektet fått 25 miljoner kronor av EUs forsknings och utvecklingsanslag Horizon 2020.

Så här definierar forskarna …

… arbetskvalité: För att mäta arbetskvalité har forskarna använt sig av utav sex överordnade dimensioner av arbetskvalité; lönenivå, anställningsvillkor, utbildning och kompetensutveckling, arbetsvillkor, balans mellan arbete och fritid och jämställdhet och arbetstagarrepresentation (både facklig och möjlighet till påverkan inom organisationen).

… innovation: Innovation mäts utifrån två huvudkategorier med vardera två underkategorier; Teknisk innovation – produkter och processer. Icke-teknisk innovation – organisatoriska innovation och marknadsföringsinnovation.

… sysselsättning: Sysselsättningsgrad, andel sysselsatta i olika anställningsformer, och hur stor andel av utsatta grupper som innehar arbete.

För mer information tala med:
Christopher Mathieu, sociolog och projektkoordinator, 046-2228861 eller christopher [dot] mathieu [at] soc [dot] lu [dot] se
Filip Rehnström, projektassistent, filip [dot] rehnstrom [at] soc [dot] lu [dot] se

 

Senaste artiklar

2017-12-07
Skapade villkor för fler kvinnor i avlönat arbete
Skapade villkor för fler kvinnor i avlönat arbete
2017-12-01
Katrine Tinning har försvarat sin avhandling
Katrine Tinning har försvarat sin avhandling
2017-11-30
Var vill du jobba? Testa dina föreställningar om svensk och europeisk arbetsmarknad!
Var vill du jobba? Testa dina föreställningar om svensk och europeisk arbetsmarknad!
2017-11-16
Undervakning och medborgarjournalistik. Gör filmandet gatan säkrare?
Undervakning och medborgarjournalistik. Gör filmandet gatan säkrare?
2017-11-14
Är den grova organiserade brottsligheten bara ett polisiärt problem?
Är den grova organiserade brottsligheten bara ett polisiärt problem?

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten