Bilder som bevismaterial får stort bidrag från Europeiska forskningsrådet

Ett kollage med porträttfoton på sex olika forskare vid Lunds universitet. Fotokollage.
Översta raden, från vänster: Paul Bourgine, Alison Gerber, Pablo Villanueva Perez. Nedersta raden, från vänster: Emma Hammarlund, Rik Ossenkoppele, Nathalie Feiner.

Alison Gerber, lektor i sociologi, är en av sex forskare vid Lunds universitet vars forskning tilldelats femåriga startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Forskarna representerar olika områden vid universitetet och har tilldelats startbidrag på motsvarande 100 miljoner kronor, totalt 9,5 miljoner euro. Alison Gerber ska studera hur bilder fungerar som bevismaterial.

Avancerade bilder som bevismaterial

Bilder spelar stor roll som bevismaterial i olika delar av kunskaps- och rättssystemet, men den snabba tekniska utvecklingen ändrar spelplanen. Kompetensen att använda och tolka dessa nya typer av bilder har hamnat på efterkälken med i värsta fall risk för felaktiga domslut, befarar Alison Gerber, lektor i sociologi som nu tilldelas 1,5 miljoner euro från ERC till projektet ”Show and tell”.

– Ett extremt exempel är hur vissa länder i jakten på brottslingar använder fotorealistiska bilder som görs av dna från exempelvis hårstrå från en brottsplats. Men att tillförlitligheten är vansklig kommuniceras sällan.

Förra årets uppmärksammade ”foto” på ett svart hål är ett exempel från forskningen. För folk i fältet var det uppenbart att bilden var genererad av algoritmer, men gentemot allmänheten kommunicerades den av media inte sällan som en autentisk återgivning.

Hur den växande floran av nya typer av verklighetsåtergivningar, exempelvis 3D-modellering, digitala animationer, laserskanning och fotogrammetri, ska tolkas och användas som bevis kan således vara självklart för en yrkesgrupp men inte för en annan.

Primärt kommer Alison Gerber att studera hur olika yrkesgrupper – forskare, tekniker, poliser, jurister, media – använder dessa bilder och vilken betydelse de tillskrivs. Två postdoc and två doktorander kommer att anställas.

Alison Gerbers profil i universitetets forskningsportal

Läs mer på lu.se: sex Lundaforskare får dela på 100 miljoner kronor från Europeiska forskningsrådet

Fakta om ERC

Europeiska forskningsrådet (ERC) främjar forskardriven forskning av hög kvalitet inom alla vetenskapliga områden. ERC stödjer spetsforskning, mång- och tvärvetenskapliga projekt och banbrytande idéer. ERC Starting Grant riktar sig till unga forskare som är redo att starta en oberoende forskning och omfattar för närvarande upp till 1,5 miljoner euro under en femårsperiod. I år får 436 europeiska forskare dela på 677 miljoner euro. 23 forskare i Sverige får i år startbidraget, varav sex stycken vid Lunds universitet.