Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Byråkratiskt våld i mottagandet av nyanlända flyktingar

Porträtt på Nina Gren. Foto: Emma Lord.
Nina Gren, lektor i socialantropologi vid Lunds universitet.

"När goda intentioner slår fel – nyanlända flyktingars erfarenheter av Etableringsprogrammet". Så heter en insiktsfull artikel av Nina Gren, lektor i socialantropologi vid Avdelningen för socialantropologi här på Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Sveriges antropologförbunds blogg antroperspektiv.org har publicerat en kort artikel av Nina Gren som utgår från ett forskningsprojekt om mottagandet av nyanlända flyktingar som Nina Gren hade under 2014-2015. Forskningsprojektet fokuserade på den så kallade Etableringen -det program som Arbetsförmedlingen koordinerar och som nyanlända flyktingar vanligtvis följer under två år i Sverige när de har fått asyl.

Artikelns inledning:

"I en kontorsbyggnad nära stadens centrum fylls ett stort rum med människor. De samlas runt tre olika personer – tolkarna mellan svenska och arabiska, svenska och dari eller svenska och somaliska. En medelålders blond kvinna presenterar sig som Fredrika Lundgren och hon delar ut broschyrer och gratulerar alla i rummet till att ha fått asyl. Sedan följer lite allmän information om Arbetsförmedlingen och Etableringsprogrammet för nyanlända flyktingar. Det betonas att programmet är individualiserat och att varje nyanländ ska prata med sin handläggare så att programmet anpassas efter hans eller hennes hälsa, tidigare erfarenheter och framtida önskemål."

Genom Nina Grens artikel får vi inblick i den byråkrati som bidrar till att mer långsiktiga mål missas och att deltagares ambitioner inte tas till vara. 

Flera uttryckte till och med att Etableringen var ett fängelse. Andra nöjde sig med att säga att Etableringen var ett slöseri med tid.

Läs artikeln på Sveriges antropologförbunds blogg.

Nina Gren är lektor i socialantropologi vid Avdelningen för socialantropologi, Lunds universitet. Hennes forskning fokuserar på flyktingskap och politik. Hon är intresserad av social återhämtningsförmåga i konfliktsituationer, kollektiv minne, genus, diasporiska relationer och byråkrati. Hennes fälterfarenheter kommer från de ockuperade palestinska områdena och från Danmark och Sverige. Tillsammans med Dalia Abdelhady och Martin Joormann arbetar hon just nu med att utveckla begreppet byråkratiskt våld för att fånga in de erfarenheter flyktingar ofta har av möten med myndigheter och institutioner.

Nina Grens personliga profil på Lunds universitets Forskningsportal.