Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Paneldiskussion om sociologiska perspektiv på klimat och miljö

Fem personer som sitter på rad
Forskarpanelen bestod av Mikael Linnel (ej i bild), Lea Fünfschilling, Sara Skarp, Mikael Klintman och Anna-Lisa Lindén. Foto: Theo Hagman-Rogowski

Paneldiskussionen 10 maj var en del av institutionens 75-årsjubileum och fokuserade på sociologiska perspektiv på klimat och miljö. Samtalet modererades av studenter vid institutionen som ställde frågor om klimatförändringar och hållbarhet till panelen bestående av forskare inom sociologi.

Ett tema var människans syn på naturen – om den har ett värde som bara används som medel för våra behov eller om den har ett inneboende värde. Panelen reflekterade över miljöproblem som en konsekvens av samhällsstrukturer och mänskliga handlingar. Diskussionen betonade vikten av att balansera naturens rättigheter med vårt nyttjande av den för att främja hållbarhet.

En av moderatorerna frågade panelen varför vi behöver ett sociologiskt perspektiv på klimatet. Det följde en diskussion om behovet av att teoretisera kring klimatförändringarna och att ifrågasätta strukturer och institutioner som hindrar nödvändiga förändringar.

– Att säga att miljöproblem är sociala konstruktioner innebär att vissa grupper har makten att definiera vissa frågor som problematiska. Vad vi antar om världen påverkar ofta hur vi förbereder oss för att hantera den, men också vad som händer. Om alla tror att det är farligt att vara ute på kvällen, är det ett antagande som kan hindra oss från att gå ut, och det kan göra det farligare att vara ute på kvällen, sa Mikael Klintman.

Sociologiska institutionen arrangerar fler panelsamtal med forskare och studenter höstterminen 2023.