Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avdelningen för socialantropologi

Sociologiska institutionen har tre ämnen under samma tak. Socialantropologi är ett av dem.
Socialantropologi handlar om studiet av människan i en kulturell och jämförande kontext.

Socialantropologer forskar på alla aspekter av den mänskliga kulturen, bland annat utifrån ekonomiska, politiska, sociala, personliga, rituella och religiösa infallsvinklar. I USA kallas ämnet kulturantropologi.

Vi försöker förstå hur människor själva upplever sin värld och varför de gör det på sitt eget speciella sätt. Många av våra studier är komparativa, vilket betyder att vi jämför ett samhälle med andra samhällsgemenskaper som står att finna runt om i världen.

Vad kan det till exempel finnas för gemensamma drag mellan det svenska julfirandet och en gåvoceremoni på Nya Guinea? Detta sökande efter en sammanhängande kulturförståelse, som tar fasta på såväl likheter som skillnader, skiljer socialantropologin från andra samhällsvetenskaper.

Den antropologiska forskningsmetoden är också speciell, den kallas fältarbete och kan beskrivas som deltagande och observation i en främmande kulturell miljö under en längre tidsperiod. Fältarbetet kan ske hos en liten folkgrupp i tredje världen, lika väl som i en modern subkultur, miljö eller organisation i Europa. Det är inte ovanligt att antropologen lever i den främmande miljön under en period på ett eller två år. Till skillnad från allmän kulturforskning nöjer sig antropologen inte med att göra intervjuer eller läsa hemsidor utan antropologen deltar i det dagliga livet för att sätta sig in i människornas erfarenheter och tolkning.

 

Utbildning

Utbildning i ämnet socialantropologi finns på alla nivåer från grundkurs till avancerad nivå. Du kan även läsa följande masterprogram hos oss med socialantropologi som huvudområde: Master of Science in Social Anthropology SASAN, Delevopment Studies, Gender Studies, Global studies och Samhällsvetenskap socialantropologi.

Se en översikt av institutionens alla kurser och program uppdelade ämnesvis på sidan Utbildning.

 

Exempel på examensarbete i Visuell Antropologi

Forskning

Forskningen inom socialantropologi innefattar teoretisk och empirisk analys av olika samhälleliga och kulturella processer i ett världsomfattande perspektiv. Forskningen på avdelningen inriktar sig mot: regionala sociala system, historisk antropologi, kulturell identitet och etnicitet, sociala rörelser, förhållandet mellan lokala och globala processer, kognitiva strukturer och media i komparativt och historiskt perspektiv, kulturella strategier i utvecklingsprocesser.

 

Sidansvarig:

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten