Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Bidragsanställningar riskerar att öka etnisk segmentering på arbetsmarknaden

Nyanlända arbetare riskerar att bli exploaterade om anställningsbidragen inte utformas på annat sätt, skriver sociologerna Olle Frödin och Anders Kjellberg i en ny rapport.
Framsida på rapporten Anställningsbidragens roll i handeln

Bidragsanställningar är arbetstillfällen då lönen helt eller delvis betalas av någon annan än arbetsgivaren. Inom handelsbranschen är de vanligast i små företag som ägs av utrikesfödda personer som anställer andra immigranter. Anställningsformen stärker kopplingen till arbetsmarknaden för en grupp som har svårt att etablera sig; skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda i Sverige är en av de största inom OECD. Men risken är att nyanlända arbetare får svårt att utveckla sina språkkunskaper på ett litet företag där arbetsspråket är ett annat än svenska. Det begränsar också möjligheterna att bygga nätverk utanför arbetsplatsen och hitta arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

”En slutsats är således att i den mån man vill undvika en sådan utveckling, bör anställningsbidragen utformas på ett annat sätt,” skriver forskarna Olle Frödin och Anders Kjellberg i rapporten Anställningsbidragens roll i handeln: En jämförelse med branscherna hotell- och restaurang, städ och bemanning, som redogör för fynden i forskningsprojektet ”Anställningsbidrag inom handeln”.

Mellan 2007 och 2014 ökade antalet anställningsbidrag med över 100 procent, från knappt 50 000 till över 100 000. Inom handelssektorn används bidragen ofta för att minska lönekostnaderna och stärka konkurrenskraften – vilket känns igen från mindre aktörer inom restaurangbranschen, där få av dem har kollektivavtal och vinstmarginalerna är små. Olle Frödin och Anders Kjellberg skriver att svårigheter för ett ökande antal nyanlända att få arbete är den huvudsakliga förklaringen till att anställningsbidragen blivit fler och varnar för låg facklig anslutning inom denna grupp och hög risk för exploatering.

”Att inte så få bidragsanställda befinner sig i en utsatt position understryks av de osäkra anställningsvillkoren, den höga utbytbarhet som följer av att de flesta har ”enkla jobb” samt de begränsade fackliga kontrollmöjligheterna,” skriver författarna.

Studien undersökte alla nya beslut om anställningsbidrag 2016 i handels-, hotell och restaurang-, städ och bemanningsbranscherna i Helsingborg och har omskrivits i Handelsnytt och i Hotellrevyn. Utöver Olle Frödin och Anders Kjellberg bidrog Vesa Leppänen och Ann-Mari Sellerberg. Projektet finansierades av Handelsrådet.

 

Läs Anställningsbidragens roll i handeln i dess helhet.

 

Olle Frödins personliga sida.

Anders Kjellbergs personliga sida.

 

 

Olle Frödin, privat foto

Olle Frödin är universitetslektor i sociologi och forskar om bland annat global utveckling, migration och arbetsliv och organisation.

Anders Kjellberg

Anders Kjellberg är professor i sociologi och forskar bland annat om arbetskraftsmigration och fackliga organisationer.

Senaste nyheter

2020-02-18

Folkliga metoder mot bristande tillgänglighet

Folkliga metoder mot bristande tillgänglighet
2020-01-29

Åsa Lundqvist blir ny ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper

Åsa Lundqvist blir ny ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper
2020-01-28

Social diskriminering vanligt bland kinesiska män som exkluderats från giftermål

Social diskriminering vanligt bland kinesiska män som exkluderats från giftermål
2019-12-18

Kampen mot kunskapsresistens förbiser vårt evolutionära arv

Kampen mot kunskapsresistens förbiser vårt evolutionära arv
2019-12-16

Henrik Möller har disputerat

Henrik Möller har disputerat

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten