Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Folkliga metoder mot bristande tillgänglighet

Policys från FN, EU och enskilda nationer genomsyras av löften om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Men i praktiken går det trögt. Den som har en skada, använder rullstol eller permobil eller på andra sätt lever med nedsättningar måste därför ta till kreativa metoder för att ta sig fram i vardagen.
En stiliserad bild på en person i rullstol

David Wästerfors har studerat hur människor med olika funktionsnedsättning gör när tillgängligheten brister. Hans studie visar hur människor direkt och indirekt lyckas dra nytta av andras handlingskraft, hur de når överenskommelser med viktiga aktörer och etablerar rutiner, och hur de observerar och härmar andra för att utröna de sätt som passar deras behov. De agerar även med ord och argumenterar mot lokala förevändningar för bristande tillgänglighet.
 
Studien visar att frustrationen är stor bland personer med funktionsnedsättning som blockeras, exkluderas eller försenas på grund av tillgänglighetsproblem, vilket kan motivera dem att engagera sig politiskt.
 
Stadsplanerare bör fortsätta ta bort trösklar och installera ramper, men om inte förekomsten av folkliga metoder mot otillgänglighet också beaktas, till exempel att ”haka i” eller dra nytta av andras agerande, missar vi nödvändigheten av att anställa personer som hjälper till på tågstationer, flygplatser, köpcentra, självskanningskassor och vid blockerade hissar eller krångliga webbplatser. Vi förstår inte heller det humanistiska värdet i LSS-reformen med personliga assistenter.
 
Studien ingår i FORTE-projektet "Tillgänglighetens motstånd" som genomförs med Kristofer Hansson och Hanna Egard vid Malmö universitet.

 

Läs David Wästerfors artikel "Required to be creative. Everyday ways for dealing with inaccessibility", publicerad i Disability & Society.

Mer om David Wästerfors forskning på hans personliga sida

David Wästerfors

David Wästerfors, professor i sociologi på Sociologiska institutionen, har forskarutbildning och journalistikutbildning från Lunds universitet och har även läst socialpsykologi och estetisk antropologi vid UCLA, University of California Los Angeles.

Senaste nyheter

2020-03-24

Antoinette Hetzler publicerad i internationell antologi om våldsprevention i skolan

Antoinette Hetzler publicerad i internationell antologi om våldsprevention i skolan
2020-03-20

Sveriges sociologförbund hittar bästa doktorsavhandlingen i Lund

Sveriges sociologförbund hittar bästa doktorsavhandlingen i Lund
2020-02-18

Folkliga metoder mot bristande tillgänglighet

Folkliga metoder mot bristande tillgänglighet
2020-01-29

Åsa Lundqvist blir ny ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper

Åsa Lundqvist blir ny ledamot i en av Vetenskapsrådets beredningsgrupper
2020-01-28

Social diskriminering vanligt bland kinesiska män som exkluderats från giftermål

Social diskriminering vanligt bland kinesiska män som exkluderats från giftermål

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten