Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver

Socialantropologen Petra Östergrens forskning omprövar sättet som prostitutionpolicy diskuteras och får internationell respons och beröm. Hennes kapitel "Från nolltolerans till fullständig integration. Omprövning av prostitutionspolicy" har nu publicerats i handboken för global sexualitet The Sage Handbook of Global Sexuality. Enligt professor Hendrik Wagenaar vid Kings College i London är kapitlet en "banbrytande typologi för prostitutionspolicy" och "standardtypen under många år framöver" *.
 Petra Östergren under ett fältarbete 2017 i Nya Zeeland, det enda landet i världen med integrativ policy. Foto: Catherine Healy (2017).

I stället för att skydda sexarbetares mänskliga rättigheter har beslutsfattares respons till sexbranschen traditionellt fokuserat på att använda straffrätt för att begränsa eller eliminera sektorn. En repressiv eller restriktiv policymodell har ofta valts framför en integrativ modell.

Petra Östergrens kapitel, som på engelska heter "From zero-tolerance to full integration. Rethinking prostitution policies", utvecklar en ny kategorisering, en typologi bestående av tre generella policymodeller, baserade på en induktiv metod:

  1. repressiv, när policyn syftar till att eliminera sektorn, med hjälp av straffrätt och andra undertryckande åtgärder,
  2. restriktiv, när målet är att begränsa sektorn, genom strikt och godtycklig reglering,
  3. integrativ, när målet är att integrera sektorn och arbetarna i samhället med hjälp av arbetslagar och andra politiska verktyg.

Läs mer i en längre artikel på vår engelska webbplats soc.lu.se/en

Petra Östergrens personliga sida här på soc.lu.se

* Professor Hendrik Wagenaars ord i ingressen är översatta till svenska. Hans egna ord lyder: "seminal typology of prostitution policies" och "the standard typology for years to come”. Läs Hendrik Wagenaars inlägg om Petras forskning på Twitter (2020-09-18)

 

 

 

Senaste nyheter

2020-09-28

Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver

Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver
2020-09-23

Låt oss låtsas att detta inte är ett möte!

Låt oss låtsas att detta inte är ett möte!
2020-09-07

Bilder som bevismaterial får stort bidrag från Europeiska forskningsrådet

Bilder som bevismaterial får stort bidrag från Europeiska forskningsrådet
2020-08-10

”Undervisning och lärande sker i interaktion”

”Undervisning och lärande sker i interaktion”
2020-07-08

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten