Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

”Undervisning och lärande sker i interaktion”

Veronika Burcar Alm, lärare vid Sociologiska institutionen, har i år utsetts till "meriterad lärare" av Samhällsvetenskapliga fakultetens Pedagogiska akademi.
Bild på personer som interagerar runt en skärm.

Möt vår meriterade lärare Veronika Burcar Alm när hon berättar om sin syn på lärarrollen och varför hon sökte till den pedagogiska akademin.

Lärare kan ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda och bli antagna till pedagogiska akademin vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, som antingen meriterad eller excellent lärare. Den pedagogiska akademin bedömer pedagogisk skicklighet och syftar bland annat till att inspirera till fortsatt pedagogisk utveckling.

Fakultetsstyrelsen har i år antagit sex nya lärare till pedagogiska akademin. Sociologens Veronika Burcar Alm är en av dem.

Varför sökte du till den pedagogiska akademin?
– Jag såg det som ett tillfälle att reflektera kring min roll som lärare och den undervisning jag ägnat mig åt under ganska många år nu, från det att jag inledde min pedagogiska verksamhet som cirkelledare i samhällsvetenskap för arbetssökande när jag var 20 år. Att skriva en så kallad pedagogisk portfölj gav en slags ram för att sammanställa och fundera kring olika betydelsefulla pedagogiska erfarenheter, hur jag har utvecklats som lärare och i vilken riktning jag vill fortsätta arbeta.

Vad betyder lärarrollen för dig?
– För mig innebär lärarrollen att försöka vara ett bra stöd i studenternas lärprocess. Det handlar inte om att förmedla kunskap till dem utan om att bidra till deras kunskapande*. Självklart är det viktigt att kunna sitt ämnesområde men som lärare vill jag gärna att studenterna aktivt skapar, och inte enbart konsumerar, kunskap.

Vad utmärker en bra lärare enligt dig?
– Det är en ganska svår fråga. Det går att räkna upp en mängd egenskaper som rent allmänt skulle kunna beskriva ”en bra lärare” men vad jag tycker är viktigt att tänka på är att undervisning och lärande sker i interaktion. Kanske är det därför särskilt betydelsefullt att som i andra sociala relationer försöka ha ett lyhört, respektfullt och kommunikativt förhållningssätt. Och att inte vara så prestigebunden.

Kommer det att innebära en skillnad i din roll som lärare att du blivit utnämnd till meriterad lärare?
– Nja, inte när det gäller min lärarroll som sådan. Mitt pedagogiska förhållningssätt kommer inte att förändras men genom arbetet med den pedagogiska portföljen har detta förhållningssätt blivit mer uttalat för mig själv. Jag har även tydligare kunnat identifiera vad jag särskilt vill utveckla i den pedagogiska verksamheten och fått ännu mer inspiration till att göra det.

Veronika Burcar Alm undervisar framförallt på Kriminologiprogrammet.

Pedagogiska akademier finns inom Lunds universitet vid LTH, vid Naturvetenskapliga fakulteten och vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Bild på Veronika Burcar Alm.

Veronika Burcar Alm är universitetslektor och forskare vid Sociologiska institutionen. Hon forskar bland annat om ungdomars upplevelser av våld och hot, rädsla för brott samt digital crowdsourcing. Veronika Burcar Alm undervisar framförallt på Kriminologiprogrammet.

Den meriterade läraren ska visa:

  1. Ett förhållningssätt som främjar studenternas lärande
  2. Vetenskaplig förankring och vetenskapligt förhållningssätt som speglar bredd och djup i ämnet
  3. Undervisningsskicklighet och engagemang
  4. Helhetssyn och fördjupad samverkan
  5. Kontinuerlig reflektion och utveckling utifrån kunskap om undervisning och lärande

Att lära sig är att "kunskapa"

"Böcker är inte kunskap; det är informationen i dem som kan omvandlas till kunskap."

Läs en beskrivning av begreppet kunskapande på larare.at

 

Senaste nyheter

2020-09-28

Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver

Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver
2020-09-23

Låt oss låtsas att detta inte är ett möte!

Låt oss låtsas att detta inte är ett möte!
2020-09-07

Bilder som bevismaterial får stort bidrag från Europeiska forskningsrådet

Bilder som bevismaterial får stort bidrag från Europeiska forskningsrådet
2020-08-10

”Undervisning och lärande sker i interaktion”

”Undervisning och lärande sker i interaktion”
2020-07-08

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten