Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Upplevelser av polisen bland ungdomar från etniska minoriteter

Veronika Burcar Alm har bidragit till artikeln ”Suspected or protected? Perceptions of procedural justice in ethnic minority youth's descriptions of police relations” publicerad i Policing and Society.
Finsk polis. Foto: Harri Kuokkanen / Unsplash

Forskarna har intervjuat 121 ungdomar från etniska minoriteter, boende i Finland, Danmark, Norge och Sverige, om deras erfarenheter av polisens insatser. Ungdomarna upplever att polisen misstänkliggör dem utan skälig grund, vilket skapar starka känslor av orättvisa. Samtidigt beskriver de möten då de känt sig beskyddade av polisen och överlag haft förtroende för polisväsendet.

Artikeln lyfter positiva uppfattningar av polisen, men påtalar också att riktade polisinsatser riskerar att underminera känslan av processuell rättvisa, förtroende för polisen och känslor av tillhörighet bland etniska minoriteter. Författarna skriver att det är viktigt att vara uppmärksam på minoriteters perspektiv på polisiärt arbete för att främja integration. Poliser kanske inte alltid märker att röstläge, hälsningar, att stirra på någon eller att fråga efter personuppgifter kan uppfattas som potentiellt hotfullt.

Veronika Burcar Alm har skrivit artikeln tillsammans med Elsa Saarikkomäki, Mie Birk Haller, Randi Solhjell, Anne Alvesalo-Kuusi, Torsten Kolind och Geoffrey Hunt. Intervjuerna i Sverige har gjorts av David Wästerfors och Veronika Burcar Alm. Materialet presenteras ingående artikeln “They are harsher to me than to my friend who is blonde. Police critique among ethnic minority youth in Sweden” som publicerades 2019 i Journal of Youth Studies.

 

Läs mer på tandfonline.com.

Information om Veronica Burcar Alms forskning finns på hennes personliga sida.

Foto på Veronika Burcar AlmVeronika Burcar Alm är universitetslektor och forskare vid Sociologiska institutionen. Hon forskar bland annat om ungdomars upplevelser av våld och hot, rädsla för brott samt digital crowdsourcing.

Senaste nyheter

2020-07-08

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner
2020-06-29

Läkemedelsindustrins finansiering av svenska patientföreningar

Läkemedelsindustrins finansiering av svenska patientföreningar
2020-06-11

Utrikes födda väljer bort facket. Corona påverkar siffror

Utrikes födda väljer bort facket. Corona påverkar siffror
2020-06-10

Är syskonbråk bara tjafs?

Är syskonbråk bara tjafs?
2020-05-26

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Högre utbildningsnivå hos administratörer förändrar den akademiska arbetsplatsen

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten