Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utsatt situation för arbetskraftsmigranter från länder utanför EU

Hotell- och restaurangfackets tidning Hotellrevyn uppmärksammar i en serie artiklar arbetskraftsinvandrares utsatthet och pratar med sociologens forskare Anders Kjellberg om detta.

Många arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU jobbar i hotell- och restaurangbranschen. I artikeln "Forskaren: 'Arbetaren är nästan livegen" säger sociologen Anders Kjellberg att han är kritisk till hur lagstiftningen är utformad.

Utdrag ur artikeln av Lisa Castilla 28/6 2017:

Anders Kjellberg, professor vid Lunds universitet, har tillsammans med kollegan Olle Frödin forskat kring arbetskraftsinvandrare i hotell- och restaurangyrken i Stockholm. Han säger att merparten hamnar hos mindre arbetsgivare och att hälften arbetar utan kollektivavtal.

Forskarna kunde också se att en stor del anställdes av arbetsgivare från samma land eller etnicitet. Den gruppen riskerar att hamna i en extra utsatt situation, säger Anders Kjellberg.

– De kommer till ett främmande land och kan inte språket. De kanske får hjälp med bostad av sin arbetsgivare. De hamnar i en väldig beroendeställning. 

Han är kritisk till hur lagstiftningen är utformad.

– Att man binder anställda till en arbetsgivare skapar en situation där arbetaren nästan är livegen. Lagstiftningen skapar utsatta arbetare. De senaste åren har antalet arbetskraftsmigranter minskat. Anders Kjellberg tror att det finns två förklaringar. Den ena är att Migrationsverket 2012 skärpte reglerna något.

– Den andra är att arbetsgivarna har hittat andra alternativ, som till exempel bidragsanställningar.

 

Se även artikel av Olle Frödin och Anders Kjellberg i Arbetsmarknad & Arbetsliv nr 1 2017: Arbetskraftsmigration från tredje land i låglöneyrken Artikeln har tillkommit inom forskningsprojektet Arbetskraftsmigration, fack och arbetsgivare (Forte).

 

Anders Kjellbergs personliga sida

Olle Frödins personliga sida

Senaste artiklar

2017-12-07
Skapade villkor för fler kvinnor i avlönat arbete
Skapade villkor för fler kvinnor i avlönat arbete
2017-12-01
Katrine Tinning har försvarat sin avhandling
Katrine Tinning har försvarat sin avhandling
2017-11-30
Var vill du jobba? Testa dina föreställningar om svensk och europeisk arbetsmarknad!
Var vill du jobba? Testa dina föreställningar om svensk och europeisk arbetsmarknad!
2017-11-16
Undervakning och medborgarjournalistik. Gör filmandet gatan säkrare?
Undervakning och medborgarjournalistik. Gör filmandet gatan säkrare?
2017-11-14
Är den grova organiserade brottsligheten bara ett polisiärt problem?
Är den grova organiserade brottsligheten bara ett polisiärt problem?

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Paradisgatan 5, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten