Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsbidrag till Sara Eldén och Terese Anving för projekt om RUT-tjänster och omsorg av äldre

En gammal persons händer
Foto: Unsplash, Danie Franco

Sara Eldén har tilldelats medel från FORTE för forskningsprojektet ”RUT för äldre: Nya villkor för omsorgspraktiker i äldres vardagsliv” tillsammans med Terese Anving på Genusvetenskapliga institutionen.

Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) stödjer forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Nu tilldelas forskningsmedel till biträdande universitetslektor Terese Anving (forskningsledare) från genusvetenskapliga institutionen och docent Sara Eldén från sociologiska institutionen för forskningsprojektet äldrevårdsomsorg och RUT-tjänster för äldre. Projektet finansieras med nästan fem miljoner kronor från Forte.

I projektet ”RUT för äldre: Nya villkor för omsorgspraktiker i äldres vardagsliv” kommer Terese Anving och Sara Eldén studera den framväxande politiskt subventionerade marknaden för RUT-tjänster för äldre. Omsorgen om äldre är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Idag har det blivit allt svårare att få hemtjänst beviljad, vilket har inneburit att fler anhöriga, och särskilt kvinnor, tar stort ansvar för äldre föräldrar. Samtidigt är äldre över 65 år en av de grupper som främst nyttjar RUT-avdraget, och RUT-tjänsterna har blivit ett sätt för äldre och anhöriga som har råd till det att lösa "omsorgspusslet". I projektet kommer företag som tillhandahåller dessa tjänster, anställda i sektorn, äldre och deras anhöriga att intervjuas, och olika typer av policytexter kommer att analyseras. Forskningsprojektet kommer därmed att kunna bidra med viktig kunskap om en växande bransch, hur den förändrar förståelsen av omsorg om äldre i välfärdsstaten, och hur detta påverkar vardagen för äldre, deras anhöriga och anställda i sektorn.

 

Läs mer om Sara Eldéns forskning på hennes personliga sida.

Läs mer om Terese Anvings forskning på genus.lu.se.

 

Sara Eldén och Terese Anving
Sara Eldén och Terese Anving