Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kriminologistudenterna vann tävling mot skjutvapenvåld

Matilda Wewel på konferensscenen. Foto: Linn Wiklander Josefsson.
Matilda Wewel som går på kriminologiprogrammet med inriktning mot rättssociologi berättar om sitt tävlingsbidrag från konferensscenen. Foto: Linn Wiklander Josefsson.

Två av vinnarna i studenttävlingen läser vårt kriminologiprogram här på Lunds universitet. De prisas för sina förslag om preventiva åtgärder för att stoppa skjutvapenvåldet i Sverige.

Inför konferensen ”Mot väpnat våld i Sverige” utlyste arrangören en nationell studenttävling om strategiska förslag för att stoppa skjutvapenvåldet i Sverige. När tävlingskommittén i början av november presenterade de tre vinnarna framkom det att två av vinnarna läser Lunds universitets kandidatprogram i kriminologi och den tredje vinnaren läser rättssociologi i Lund på distans.

Matilda Wewel och Liridonja Hajra läser på Lunds universitets kandidatprogram i kriminologi, ”kriminologiprogrammet”, som samorganiseras av Sociologiska institutionen och Rättssociologiska institutionen.

Matilda Wewels bidrag går ut på att använda preventiv medling riktad till gängkriminellas familj och vänner. Genom att specialutbildade medlare skapar relationer till personer närstående huvudpersonerna i en gängkonflikt är det med hjälp av polis, socialtjänst och civilsamhället möjligt att deskalera konflikten, förhindra nyrekrytering och minska risken för framtida våldsaktioner.

Liridona Harja
Liridona Harja skriver i sitt förslag att polisen bör arbeta mot att samla in så många vapen som möjligt då det minskar risken att människor går miste om sina liv.

Liridonja Hajra lämnade in ett förslag om att den som frivilligt överlämnar ett illegalt vapen till polisen får både amnesti och en ekonomisk belöning. Detta i kombination med fler tulltjänstemän kan leda till färre skjutvapen på gatorna och minskad införsel av fler illegala vapen. I förlängningen skulle även skjutningarna minska.

Den tredje vinnaren är Flynn Norlin, kriminologistudent vid Örebro universitet som läser rättssociologi i Lund på distans. Hans strategi för att minska skjutvapenvåldet innebär fler poliser i yttre tjänst som arbetar trygghetsskapande, i synnerhet i områden polismyndigheten kategoriserat som ”utsatta”. Poliser som syns även när de inte ingriper mot brott kan öka upplevelser av trygghet och minska risken för att parallellsamhällen uppstår.

Författarna till de vinnande bidragen belönades med en prisceremoni och kostnadsfritt deltagande på konferens. Utöver vinnarna i studenttävlingen medverkade bland andra åklagare Paulina Brandberg, kriminologerna Linn Wiklander Josefsson och Amir Rostami och inrikesminister Mikael Damberg på konferensen.


Läs konferensarrangörens intervjuer med studenterna på bravetalk.se

Sydsvenskan har också skrivit om lundastudenternas brottspreventiva förslag och intervjuat Matilda Wewel. Artikeln "Kriminologstudenter vill lösa skjutvapenvåldet" finns på sydsvenskan.se.

Information om Sociologiska institutionens program och fristående kurser finns på vår utbildningssida.