Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Oriana Quaglietta Bernal har försvarat sin avhandling

Oriana Quaglietta Bernal and the external reviewer Jennifer Fleetwood.

Fredagen den 21 oktober försvarade Oriana Quaglietta Bernal framgångsrikt sin doktorsavhandling "In Her Words: Women's Accounts of Managing Drug-related Risk, Pleasure, and Stigma in Sweden".

De senaste fem åren har Oriana Quaglietta Bernal undersökt varför kvinnor i Sverige börjar, fortsätter och ibland slutar använda droger. Hennes avhandling utforskar kvinnors drogerfarenheter och dess betydelse för användarna. Hon studerade även hur användarna konceptualiserar drogrelaterade risker, njutning och stigmatisering samt hur de navigerar i miljöer där illegala droger förekommer. Oriana Quaglietta Bernal baserade sin avhandling på muntliga och skriftliga berättelser från 26 kvinnor i Sverige med tidigare eller pågående drogbruk.

Oriana Quaglietta Bernal
Oriana Quaglietta Bernal diskuterar sin avhandling under disputationen.

– Det här är ett mycket välskrivet arbete och det var en glädje att läsa det. Det är ett viktigt arbete av en framväxande forskare", säger opponenten, universitetslektor Jennifer Fleetwood från sociologiska institutionen vid Goldsmiths, University of London.

– I sin avhandling vill Oriana utmana stereotyper av droginvolverande kvinnor som patologiska, maktlösa och sexualiserade objekt, och jag tycker att hon gör det mycket bra.

Jennifer Fleetwood
Jennifer Fleetwood summerar Oriana Quaglietta Bernals avhandling.

Läs mer om disputationen på vår engelska webbplats.