Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sverige världsledande i fackligt medlemskap trots sjunkande andel anslutna arbetare

Anders Kjellberg och omslaget till rapporten från Arena Idé.
Rapportförfattaren professor Anders Kjellberg. Foto: Kenneth Ruona

Andelen arbetare och tjänstemän som är med i facket sjönk under 2022 efter en ökning under pandemiåren 2020-2021. Trots det har Sverige näst högst organisationsgrad i världen. Det framkommer i rapporten "Den svenska modellen ur ett nordiskt perspektiv: facklig anslutning och nytt huvudavtal", skriven av professor Anders Kjellberg för tankesmedjan Arena Idé.

Centralt är att andelen fackligt anslutna arbetare i LO-yrken mellan 2021 och 2002 sjönk från 62 till 59 procent, den lägsta nivån i modern tid. Anders Kjellberg pekar på att de stora reallönesänkningarna medför att främst lågavlönade kan ha svårt att få pengarna att räcka till medlemsavgiften och att andelen utlandsfödda ökat. Personer födda utomlands har inte alltid en tradition av facklig organisering och arbetar ofta i lågavlönade yrken inom exempelvis restaurang eller taxi där facket har svagare ställning.

Även unga människor är svårrekryterade för facken. De har oftare otrygga anställningar som är tidsbegränsade eller på deltid. Anders Kjellberg föreslår att facken håller nere medlemsavgiften, har rabatter, bättre information till de som inte har kunskap om fackets verksamhet och att ha representanter på arbetsplatsen.

Andelen fackanslutna tjänstemän minskade också 2022, från 74 till 73 procent.

Totalt är närmare sju av tio på den svenska arbetsmarknaden med i facket. Den svenska organisationsgraden är den näst högsta i världen efter Islands.

Andra uppmärksammade delar av rapporten

Ett 50-tal medier har genom en artikel av Tidningarnas Telegrambyrå (TT) uppmärksammat ”flaggskeppsrapporten”, som Arena Idés chef Lisa Pelling kallar den.

Tidningen Lag & avtal skriver om fackförbundens strejkkassor och hur väl rustade de står inför en större konflikt. Baserat på statistik framtagen av Anders Kjellbergs skrev Läkartidningen att läkarnas löneutveckling släpar efter sjuksköterskornas. Tidningen Vision publicerade en artikel om industrins märkessättande roll i avtalsrörelserna.

Som rapportens titel indikerar omfattar den även det nya huvudavtalet från 2022. Anders Kjellberg skriver även om regeringens misslyckanden att leva upp till trepartsöverenskommelserna om omställningsstudiestöd och etableringsjobb. Dessutom jämför han facklig organisationsgrad, lönebildning, industrinormering och tjänstemannafackens styrka i de nordiska länderna.

 

Ladda ner rapporten Den svenska modellen ur ett nordiskt perspektiv: facklig anslutning och nytt huvudavtal i Lunds universitets forskningsportal.

Läs mer om Anders Kjellbergs forskning på hans sida.


TT:s artikel i Aftonbladet

Lag & Avtals artikel om fackens strejkkassor

Läkartidningen om läkares och sjuksköterskors löneutveckling

Industrins märkessättande roll i avtalsrörelserna i tidningen Vision

Ledar- och opinionstexter om att andelen fackligt anslutna sjunkit
Dagens Arbete
Arbetsvärlden
Aftonbladet
Lag & Avtal