Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Låt oss låtsas att detta inte är ett möte!

Möten är vanliga i vårt samtida arbetsliv, men de förbises ofta i akademiska studier och definieras ibland som tomma eller tråkiga av anställda. Tre sociologiforskare bidrar nu med insikter om möteskultur.
Foto på folk runt ett bord och en dator. Foto: Unsplash.

Malin Åkerström, David Wästerfors och Sophia Yakhlef vid Sociologiska institutionen i Lund har skrivit artikeln Meetings or Power Weeks? Gränsarbete i ett transnationellt polisprojekt publicerat i Qualitative Sociology Review.

Även om möten kan beskrivas som tråkiga eller tomma av anställda återkommer möteskulturen igen och igen.

Det verkar finnas dolda sätt att införliva möten i dagens arbetsliv utan att väcka kritik om meningslösa aktiviteter och avsteg från vad som verkligen borde göras.

En strategi illustrerades i en studie av ett transnationellt polisprojekt. Poliskultur brukar hylla synlig brottsbekämpning och är förknippad med handlingskraft, fysisk seghet och att fånga brottslingar. De poliser som var involverade i projektet betonade behovet av att undvika ”många möten”, men konstruerade samtidigt sitt projekt kring möten. Ändå var projektet framgångsrikt.

Artikeln analyserar denna paradox. Poliserna gjorde om vissa möten till ”riktigt polisarbete” genom att diskursivt och praktiskt flytta mötena från kategorin byråkrati och det som kan associeras med byråkrati, nämligen formalitet, styvhet och dokumentation.

Det viktigaste exemplet är hur ett “operational action group meeting" (operativt handlingsgruppsmöte) döptes om till ”powerweeks" (maktveckor), vilket avlägsnade ordet ”möte” och ledde till ökad informalitet och multitasking under dessa sammankomster.

Malin Åkerström är professor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Hennes forskning fokuserar på etnografiska studier av social kontroll och sociala avvikelser (deviance). Hennes senaste bok heter Suspicious Gifts - Bribery, Morality, and Professional Ethics, och hon har också publicerat Betrayal and Betrayers - The Sociology of Treachery and Crooks and Squares - Lifestyles of Thieves and Addicts. Hon har också publicerats i The Sociological Review, Symbolic Interaction, and Sociological Perspective.

David Wästerfors är professor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet, och undervisar i sociologi och kriminologi. Hans forskning är ofta inriktad på interaktioner, institutioner, känslor och social kontroll. Han har slutfört tre forskningsprojekt med etnografisk data från svenska ungdomshem (om konflikter, skola och våld). Ett relaterat intresse är kvalitativ metodik, som visas i boken Analyze! Crafting Your Data in Qualitative Research, skriven med Jens Rennstam och publicerad 2018. Andra intressen inkluderar narrativ analys, socialpsykologi, tillgänglighetsstudier och etnometodologi. För närvarande arbetar han med två projekt, ett om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i urbana och digitala miljöer, och ett annat om människors digitala diskussioner och crowd sourcing kring kriminella händelser.

Sophia Yakhlef är lektor vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Hon tog sin doktorsexamen i sociologi 2018. Hennes forskningsintressen inkluderar samarbete, gränspolicy, migration, kön, identitet, maskulinitet, organisationskultur, mötessociologi och emotionshantering. Hon forskar för närvarande på humorns roll i polissamarbete, framgångsrika samarbeten, samt prestationer, hinder, samarbete och identitet på gymnasiet med elever som använder alkohol och droger.

Malin Åkerström, David Wästerfors och Sophia Yakhlef ingår i forskarmiljön Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk på Sociologiska institutionen, en forskarmiljö som vill vidga analysen av brott och straff. Läs mer på deras sida: Sociologisk kriminologi.

Malin Åkerströms personliga sida

David Wästerfors personliga sida

Sophia Yakhlefs personliga sida

Senaste nyheter

2020-09-28

Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver

Nytt sätt att kategorisera prostitutionspolicy kan bli standard framöver
2020-09-23

Låt oss låtsas att detta inte är ett möte!

Låt oss låtsas att detta inte är ett möte!
2020-09-07

Bilder som bevismaterial får stort bidrag från Europeiska forskningsrådet

Bilder som bevismaterial får stort bidrag från Europeiska forskningsrådet
2020-08-10

”Undervisning och lärande sker i interaktion”

”Undervisning och lärande sker i interaktion”
2020-07-08

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Kvinnor tvekar inför att avslöja misshandlande partner

Sociologiska institutionen
Lunds universitet
Besök: Sandgatan 11, Hus G, Lund
Postadress: Box 114 , 221 00 Lund
Telefon: Studerandeexpeditionen +46 46-222 88 44, Lunds universitets växel +46 46-222 00 00

Samhällsvetenskapliga fakulteten